Zelfstandige onthaalouders

Een onthaalouder vangt de kinderen bij haar of hem thuis op. Typisch voor deze opvangsoort is de huiselijke sfeer die er heerst. Er worden nooit meer dan 7 kinderen gelijktijdig opgevangen, hierbij zijn ook de eigen kleine kinderen van de onthaalouder inbegrepen.

De onthaalouder werkt zelfstandig en beslist zelf welke kinderen opgevangen worden. Het is rechtstreeks met hem/haar dat je als ouder de opvang regelt.

Alle onthaalouders op deze website zijn erkend door Kind en Gezin - Opgroeien. Dat betekent dat Kind en Gezin controleert of je kind in een veilige en pedagogisch verantwoorde omgeving terechtkomt.

Een zelfstandig onthaalouder bepaalt zelf wat de opvangprijs is en welke bijkomende kosten er zijn.

Aangesloten leden

Naam en adresOpeningsurenMin-max leeftijdAantal plaatsen

Moeke Lona en tante Jen

Leona De Winter

Vlassenhove 18

8720 Oeselgem

09 388 96 53

Mail

7u30-18u0-3 jaar7

Contact

Adres
Sociaal Huis Wegwijs Kasteeldreef 1 , 8720 Wakken
Tel.
056 62 10 16
kinderopvang@dentergem.be