Woonwinkel

De Vlaamse Wooncode kent aan gemeentebesturen een centrale rol toe in het uitstippelen van een woonbeleid in de gemeente en het nemen van concrete maatregelen ter ondersteuning van dit beleid in de gemeente. Veelal wordt echter vastgesteld dat gemeenten onvoldoende slagkracht hebben om dit waar te maken en dat het uitbouwen van een volwaardig woonbeleid en een woondienst meer slaagkansen krijgt wanneer dat intergemeentelijk wordt opgezet. In dat kader werd in mei 2008, met steun van het Vlaams Gewest, een intergemeentelijk samenwerkingsverband "Wonen Regio Tielt" opgestart tussen de gemeenten Dentergem, Meulebeke, Pittem, Ruiselede, Tielt en Wingene.

Bij de woonwinkel kan je terecht voor:

 • Sociaal advies
 • Premie-advies (renovatie van woningen of nieuwbouw)
 • Algemeen advies over huurwetgeving (zowel voor huurders als voor eigenaars)
 • Belastingvermindering, premies, subsidies inzake huisvesting
 • Algemeen advies over sociale leningen voor aankoop van een woning en/of renovatiewerken
 • Informatie met betrekking tot energiebesparende investeringen
 • Informatie over de huursubsidie en te huur staande woningen
 • Inschrijvingen voor sociale woningen regio Tielt
 • Begeleiding bij woongerelateerde vragen (huur, koop of andere woonaangelegenheden)

Indien je hier meer informatie over wil, kan je terecht bij Joline Snauwaert op het nummer 0479 95 02 09 of via het algemeen telefoonnummer van de Woonwinkel 051 42 81 81

 • Technisch advies
 • Technische dienstverlening op het vlak van wonen
 • Advies bij het opknappen en renoveren van een woning
 • Advies over isoleren, duurzame verwarmingssystemen, groene energie, ...
 • Tips over energiezuinig wonen
 • Advies over zelfstandig en aangepast wonen
 • Onderzoek naar de kwaliteit van woningen (leegstand, vooronderzoek, ongeschiktheids-, of onbewoonbaarverklaring)

Indien je hier meer informatie over wil, kan je terecht bij Youri Samyn (051 42 81 88) of Sven Heyerick (051 42 81 86)

Meer informatie

Jürgen Vierstraete
Coördinator Woonwinkel
tel: 051 42 81 87
Mail

www.wonen-regio-tielt.be

Zitdagen

In de Woonwinkel kan je enkel terecht op afspraak. Een afspraak maken doe je eenvoudig via de website www.wonen-regio-tielt.be/home/afspraken of door te bellen naar het telefoonnummer tel. 051 42 81 81.

In Dentergem vind je de Woonwinkel in het Sociaal Huis Wegwijs (Kasteeldreef 1) op maandag van 8.30 u tot 12.00 u.

Elke (toekomstige) inwoner van het werkingsgebied heeft ook de vrije keuze een afspraak te maken in Meulebeke, Pittem, Wingene, Tielt of Ruiselede. Bekijk de uurregeling en locaties voor deze zitdagen op de website van de Woonwinkel.

Contact