Winternoodhulp

Voor wie

Senioren vanaf 75 jaar en personen met een handicap die moeilijkheden ondervinden bij het ruimen van sneeuw in de onmiddellijk woonomgeving kunnen beroep doen op de klusjesdienst winternoodhulp.

Kostprijs

Het tarief wordt vastgesteld op € 5 per begonnen half uur.

Indien de aanvrager niet aan de leeftijdsvoorwaarde voldoet, kan er winternoodhulp geboden worden volgens de voorwaarden en tariefbepaling vermeld in het algemeen reglement van de klusjesdienst.

Contact