Wespen

Nuttige beestjes

Het wespenseizoen is opnieuw volop van start gegaan: je hebt een wespennest en wil het laten verdelgen. Brandweermensen staan dan ook klaar om je te helpen. Tegelijk roept de brandweer op om alleen hinderlijke of echt gevaarlijke wespennesten te melden. Het lijkt misschien niet zo, maar wespen zijn erg nuttige beestjes. Ze spelen immers een belangrijke rol in de natuur en fungeren als insectenbestrijder, want ze jagen op vliegen, bladluizen en muggen. Ergens zijn ze dus ook een bondgenoot van de mens.

Heb je een wespennest achteraan de tuin of in een hok waar je nooit komt? Dan is een verdelging niet nodig. Het gif dat gebruikt wordt bij de vernietiging van een nest is bovendien ook schadelijk voor andere levende organismen, zoals vissen. Wanneer je er dus voor kiest om wespen niet te laten verdelgen, draag je meteen ook je steentje bij aan het milieu

Toch hinder?

Zit het wespennest toch op een hinderende plaats, dan kan je het laten vernietigen. Op www.wespennest.vlaanderenvind je de contactgegevens van professionele verdedigers en de brandweer. Je kan ook rechtstreeks op de website van hulpverleningszone Midwest melding maken: www.zonemidwest.be.

Andere gestreepte dieren

Nesten van hommels en bijen daarentegen zal de brandweer trouwens nooit verdelgen. Vergeet niet: de brandweer is er voor mens én dier. Toch last van een nest bijen of hommels? Dan verwijzen we je graag door naar een imker in jouw buurt.

De Aziatische hoornaar is een exotische en invasieve wespensoort die sowieso wél verdelgd moet worden. Ze heeft het immers gemunt op onze bijenpopulatie. Je kan deze soort herkennen aan haar poten met opvallende gele uiteinden en overwegend zwart lijf. Denk je deze soort gespot te hebben? Meld dit dan zeker via https://vespawatch.be/.

Factuur

Let op, het verwijderen van een wespennest is niet gratis. Na de verdelging ontvang je een factuur. Indien de brandweer een tweede of volgende maal moet langskomen voor hetzelfde nest in hetzelfde kalenderjaar, is dit gratis. Indien de brandweer voor de vernietiging van een wespennest ter plaatse komt en vaststelt dat het niet om wespen, maar om hommels en bijen gaat, zal er geen actie worden ondernomen en zal er bijgevolg geen factuur opgemaakt worden.

Meer info over deze en andere insecten vind je in bijlage en op www.natuurpunt.be

Contact

Adres
Gemeentehuis Dentergem Kerkstraat 1 , 8720 Dentergem
Tel.
051 57 55 20
omgeving@dentergem.be