Vacatures 2021

Print deze pagina

Gemeente en OCMW Dentergem zijn op zoek naar nieuwe medewerkers – voltijdse contracten onbepaalde duur - waarbij voor elke functie ook een wervingsreserve van 3 jaar wordt aangelegd:

Deskundige Milieu – niveau B

Je bent verantwoordelijke voor de voorbereiding, uitvoering en handhaving van het lokaal milieubeleid. Je levert een correcte dienstverlening omtrent alle materies m.b.t. milieu en aanverwante materies o.a. landbouw, mobiliteit, afvalbeleid, en biedt ondersteuning aan de omgevingsambtenaar stedenbouw.

Infobundel Deskundige Milieu

Deskundige Patrimonium – niveau B

Je bent verantwoordelijk voor het onderhouden en beheren van het gemeentelijk en OCMW patrimonium (onroerend)
•    Het organiseren en opvolgen van de zaalverhuur van A tot Z
•    Het opvolgen van de gebouwen inzake kleine herstellingen, preventief en periodiek onderhoud
•    Het aansturen en opvolgen van het uitvoerend personeel van de zaalverhuur, hersteldienst en poetsdienst.

Infobundel Deskundige Patrimonium

Maatschappelijk werker – niveau B

Je verzekert het recht op maatschappelijke dienstverlening, om zodoende mensen in staat te stellen:
•    een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.
•    om te gaan met problemen en verstoringen in hun functioneren binnen hun sociale omgeving.
•    hun noodsituatie op te heffen of te verbeteren.

Infobundel Maatschappelijk werker

Daarnaast wordt ook een wervingsreserve van 3 jaar aangelegd voor de deeltijdse functie:

Begeleider IBO – niveau C

Je wordt tewerkgesteld op één of meerder locaties van de gemeentelijke buitenschoolse opvang waar je verantwoordelijk bent voor het aan kinderen tussen 2,5 en 12 jaar aanbieden van:
•    een gezellig, positief en ontspannen leefklimaat,
•    een creatieve begeleiding,
•    een verantwoord en gevarieerd activiteitenaanbod.

Infobundel Begeleider IBO

Aanbod:

Je geniet van verschillende voordelen zoals maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering en fietsvergoeding. Verder kan je genieten van loopbaangerichte opleidingen en een gunstige vakantieregeling. Verloning volgens barema waarbij beroepservaring in de privésector of als zelfstandige tot maximum 10 jaar in aanmerking kan genomen worden (op voorwaarde dat ze relevant is voor de uitoefening van de functie).

Spreekt één van deze functies jou aan?
Wil je inhoudelijk meer weten?
Wil je inschrijven voor de selectieproeven?

Check dan snel de infobundels op de website van gemeente en OCWM Dentergem of neem contact op met de personeelsdienst:
•    Vicky Vande Walle – personeel@dentergem.be – 051/57.55.25
•    Martine Penninck - martine.penninck@ocmwdentergem.be – 056/62.10.13

Uiterlijke inschrijvingsdatum: 15.03.2021OP AFSPRAAK

De diensten van gemeente en OCMW werken uitsluitend OP AFSPRAAK, n.a.v. de coronapandemie.

Login