Waterlopen

Alle onbevaarbare waterlopen zijn opgenomen in de Atlas der Onbevaarbare Waterlopen, waarin hun gegevens worden vermeld. Dat plan werd opgemaakt door de provincie West-Vlaanderen en bepaalt de bevoegdheid inzake onderhoud en vergunningenbeleid.

Het onderhoud van de onbevaarbare waterlopen van 2de categorie is ten laste van het provinciebestuur. Elk najaar worden die waterlopen geruimd en gereit.

Het onderhoud van de onbevaarbare waterlopen van 3de categorie gebeurt door een aannemer aangesteld door de gemeente. Het gemeentebestuur kiest voor het maximale behoud van open waterlopen en grachten. Dat is nodig om overstromingen te voorkomen. Een open waterloop of gracht heeft immers een grotere inhoud dan een overwelfde waterloop of gracht. Het water wordt er trager afgevoerd en heeft de kans om in de bodem te dringen.

Voor meldingen rond waterlopen, kan je een digitale melding via het meldpunt ingeven.


Bekijk zeker ook:

Contact

Adres
Gemeentehuis Dentergem Kerkstraat 1 , 8720 Dentergem
Tel.
051 57 55 29
technischedienst@dentergem.be