Vrijetijdstoelage

Lokaal bestuur Dentergem werkte een vrijetijdstoelage voor inwoners met een beperkt inkomen uit. Via die toelage willen zij de sociale, culturele en sportieve participatie en ontplooiing van de inwoners met een beperkt inkomen stimuleren.

  • De toelage geldt enkel voor het lidmaatschap of de deelname aan activiteiten van (erkende) Dentergemse verenigingen binnen de gemeente of voor activiteiten georganiseerd door eigen gemeentelijke diensten. Voor Dentergemse verenigingen komen zowel activiteiten binnen als buiten de gemeente in aanmerking.
  • Een vrijetijdstoelage kan meermaals aangevraagd worden voor elk lid van het gezin onder de voorwaarden en binnen de grenzen bepaald in het reglement. Het bedrag van de toelage omvat normaliter 95 procent van het deelnamegeld met een maximum van 50 euro per persoon per jaar.
  • De aanvrager van de vrijetijdstoelage dient zich te richten tot het Sociaal Huis of tot de Dienst vrije tijd.

Contact