Vaststellen van de voorwaarden van een overeenkomst af te sluiten met de VMW met het oog op het realiseren van rioolaansluitingen

Contact

Adres
Gemeentehuis Dentergem Kerkstraat 1 , 8720 Dentergem
Tel.
051 57 55 29
technischedienst@dentergem.be