Valse e-mail van incassobureau

Gepubliceerd op woensdag 27 jul 2022 om 18:46
Het gemeentebestuur stelt vast dat er momenteel een aantal burgers een valse e-mail ontvingen vanwege een incassobureau betreffende een betaalachterstand op de heffing waterverontreiniging en winning op grondwater 2021.

De vordering zou volgens het valse bericht overgedragen zijn aan het incassobureau door de gemeente Dentergem.

Deze e-mail is voor alle duidelijkheid vals.

De heffing waterverontreiniging en winning op grondwater gebeurt niet door de gemeente.
De gemeente zal ook nooit een incassobureau inschakelen bij betaalachterstanden.

U verwijdert de e-mail dan ook best onmiddellijk.