Sociaal Huis - OCMW Dentergem

Home

Print deze pagina

-> AANPASSING BEDRAGEN LEEFLOON MET INGANG VAN 1 SEPTEMBER 2021 !


In augustus 2021 werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen overschreden met 2%.

Daarom dienen de bedragen die tot de federale regelgeving van het maatschappelijk welzijn behoren, te worden geïndexeerd.

Met ingang van 01/09/2021 zijn de bedragen van het leefloon opgetrokken tot :

Categorie I : samenwonende persoon         € 8.195,85 per jaar of € 682,99 per maand.

Categorie II : alleenstaande persoon       € 12.293,82 per jaar of € 1.024,49 per maand.

Categorie III : persoon die samenwoont     € 16.614,44 per jaar of € 1.384,54 per maand.
                
met een gezin te zijnen laste

 

 

 

-> HEROPSTART VAN DE MINDERMOBIELENCENTRALE VANAF 1 AUGUSTUS 2021 !

Onze vrijwilligers van de Mindermobielencentrale zetten zich dagelijks in om 60-plussers, personen met een beperking of personen in een sociale noodsituatie veilig naar hun bestemming te brengen. De vrijwilligers zorgen ervoor dat leden van de MMC alsnog kunnen deelnemen aan het alledaagse leven op een aangename manier door onder andere een bezoek te brengen aan een vriend, naar de supermarkt, kapsalon, de OKRA...

De Minder-Mobielen-Centrale biedt een oplossing aan senioren en personen met een beperking zodat zij alsnog zelf kunnen instaan om hun zaken te regelen en hierdoor niet dreigen in een sociaal isolement terecht te komen. Een vrijwillige chauffeur staat in voor het vervoer van personen met verplaatsingsmoeilijkheden, maar maken ook tijd vrij om een babbeltje te slaan en een ondersteunende arm te bieden indien nodig.

Wij zoeken steeds actief naar nieuwe vrijwilligers die ons team kunnen versterken!

Kunt u zich enkele dagen per week vrijmaken? Bent u inwoner van Dentergem en wilt u mensen rondom u helpen?

Wie in het bezit is van een rijbewijs B en een eigen wagen en het hart op de juiste plaats heeft, kan steeds vrijblijvend contact opnemen met het OCMW Dentergem.

Contactpersoon : Youstra Dewaele, maatschappelijk werker.
Tel.: 056/62.10.17
E-mail : Youstra.dewaele@ocmwdentergem.be

 

 

 

-> MELDPUNT GEMEENTE DENTERGEM

Heb je in deze donkere en koude dagen nood aan wat warmte, hulp of ondersteuning? Voel je je eenzaam?

Bij het meldpunt 'zorgen voor elkaar' kan je terecht voor een babbel of ondersteuning, tussen 24/12 en 17/01.

Je kan het meldpunt bellen op 056 62 10 10 of mailen via zorgenvoorelkaar@ocmwdentergem.be. Dan word je in contact gebracht met een vrijwilliger met een luisterend oor en een warm hart.

 

 

-> NIEUW !!! DE WOONWINKEL - CENTRAAL AFSPRAKEN SYSTEEM

Met de woonwinkel beschikken we nu over een centraal systeem om afspraken te kunnen boeken.
Via de volgende link kunnen burgers uit het ganse werkingsgebied makkelijk een afspraak bij de woonwinkel inboeken; dit in de gemeente van hun keuze: 


https://www.wonen-regio-tielt.be/home/afspraken/


-> DIENSTEN GEMEENTE EN OCMW : ENKEL OP AFSPRAAK VANAF MAANDAG 26/10/2020

In de strijd tegen het coronavirus werken de diensten van gemeenten en OCMW enkel op afspraak vanaf maandag 26/10/2020.
Een afspraak vastleggen, kan door te bellen of te mailen met de dienst in kwestie.


Diensten gemeentehuis

Diensten sociaal huis


 

 

-> AANPASSING NIEUW REGLEMENT TUSSENKOMST IN DE KOSTEN VOOR HUISVUILOPHALING VANAF 1 APRIL 2020:

Wat ?

De tussenkomst aan stoma-, incontinentie- en thuisdialysepatiënten wordt toegekend onder de vorm van 4 rollen kleine huisvuilzakken (2 per semester) of 2 rollen grote huisvuilzakken (1 per semester).

Voorwaarden ?

• De aanvrager is gedomicilieerd in de gemeente Dentergem en is niet bestendig opgenomen in een ziekenhuis, woonzorgcentrum of een verzorgingsinstelling.

• Er dient bij de aanvraag een doktersattest voorgelegd te worden waarop vermeld staat dat de aanvrager lijdt aan incontinentie, aan thuisdialyse doet of een stomapatiënt is.  Het doktersattest kan geldig zijn voor langer dan één jaar (maximum 5 jaar).

• De aanvrager die lijdt aan incontinentie dient de minimumleeftijd van 12 jaar bereikt te hebben.

Hoe dient u een aanvraag in tot het bekomen van een tussenkomst in de kosten voor huisvuilophaling ?

De vuilniszakken dienen te worden afgehaald bij de sociale dienst van het Sociaal Huis Wegwijs , Kasteeldreef 1, 8720 Dentergem, uiterlijk op de laatste dag van het eerste en het tweede semester van het dienstjaar waarop de tussenkomst betrekking heeft.

Contactpersoon : Sophie Vankeirsbilck - 056/62.10.19

Email:
sophie.vankeirsbilck@ocmwdentergem.be

Reglement

 

 

 

-> IGS WONEN REGIO TIELT - MAATREGELEN CORONA - HEROPENING LOKETTEN:

Intussen is onze dienstverlening stapsgewijs terug opgestart. De woonloketten gaan terug wekelijks door in elke gemeente.

Opgelet: iedereen dient een afspraak in te plannen vooraleer naar het woonloket te komen:
Voor een afspraak in Dentergem, Meulebeke, Pittem en Tielt kun je ons bellen op het algemeen nummer 051/42.81.87 of mail je ons op woonwinkel@tielt.be.

In Wingene boek je via volgende
LINK een afspraak voor het woonloket in;
klik vervolgens op 'ruimte' en dan op 'vragen ivm woonwinkel'.

In Ruiselede boek je een afspraak via volgende
LINK.
De afspraak is pas definitief na bevestiging door de woonwinkelmedewerker.

Richtlijnen bij een bezoek aan het woonloket:

  • kom niet als je je niet goed voelt of ziek bent; bel je afspraak in dat geval af en plan later een nieuwe afspraak in.

  • kom zeker alleen naar de afspraak.

  • ontsmet de handen bij het binnenkomen. Ontsmetting is alvast voorzien.

Tip: een goede hygiëne is de belangrijkste manier om de verspreiding van virussen te stoppen:

  • Was regelmatig je handen

  • Gebruik papieren zakdoekjes

  • Blijf thuis als je ziek bent

Zo bescherm je jezelf en anderen.

 

-> AANPASSING BEDRAGEN LEEFLOON MET INGANG VAN 1 maart 2020 !

In februari 2020 werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen overschreden.

Daarom dienen de bedragen die tot de federale regelgeving van het maatschappelijk welzijn behoren, te worden geïndexeerd.

Met ingang van 01/03/2020 zijn de bedragen van het leefloon opgetrokken tot :

Categorie I : samenwonende persoon         € 7.671,25 per jaar of € 639,27 per maand.

Categorie II : alleenstaande persoon       € 11.506,89 per jaar of € 958,91 per maand.

Categorie III : persoon die samenwoont     € 15.550,96 per jaar of € 1.295,91 per maand.
                
met een gezin te zijnen laste

 

 

 
 

 

Met veel trots stellen gemeente en OCMW Dentergem een nieuw en gezamenlijk logo met een bijpassende huisstijl voor.

We kozen voor een zeer goed leesbaar lettertype ‘Hind Bold’ met een hoofdletter en onderkastletters. De spatiëring van de letters werd aangepast om het woord Dentergem langer te maken.

Voor het logo hebben we een embleem geplaatst dat bestaat uit een gestileerde “d” en een ondergeplaatste golf. De golf verwijst naar de waterwegen in onze gemeente en heeft een smiley-effect. De bedoeling is dat het embleem op zichzelf kan bestaan.

We kozen voor de kleuren groen en blauw. Groen refereert naar Dentergem als groene gemeente met de twee natuurdomeinen Baliekouter en Meikensbossen. Bovendien verwijst het ook naar het OCMW-logo en naar de integratie tussen OCMW en gemeente. Het blauw staat symbool voor de waterlopen die Dentergem doorkruisen.

Beide kleuren komen terug in het wapenschild van de gemeente waarmee we met respect voor het verleden, naar de toekomst willen kijken. Het wapenschild verdwijnt niet. Dat zal nog op specifieke documenten en bij verschillende gelegenheden in beeld verschijnen. Het werd ook geïntegreerd in de nieuwe huisstijl.

Onder het logo plaatsen we de slogan ‘Denderend wonen’. “Denderend” is een leuke woordspeling met Dentergem en betekent letterlijk ‘geweldig’, ‘heerlijk’, ‘leuk’ en ‘prachtig’. “Wonen” refereert naar Dentergem als woongemeente.

De nieuwe huisstijl wordt stapsgewijs ingevoerd. In een eerste fase komt het drukwerk en mailverkeer aan bod. Later worden ook dienstwagens en kledij aangepast. Verspilling is niet aan de orde. Voorraden van bijvoorbeeld enveloppes worden eerst weggewerkt voor er nieuwe omslagen worden gedrukt.

Vanaf vandaag kan u ons ook terugvinden op Instagram onder de naam @gemeentedentergem. Deel je foto’s met @gemeentedentergem en gebruik daarbij #8720 en #gemeentedentergem om in onze ‘feed’ terecht te komen.

 

 

-> WENST U EEN GARAGE TE HUREN IN WAKKEN ?


Bent u op zoek naar een garage? Het OCMW Dentergem verhuurt 1 garage in de Kraaistraat te Wakken.
Kostprijs: € 45,00 / maand / garage.
Contactpersoon: Bernard Vanmeerhaeghe, adjunct-algemeen directeur
Tel. 056/62.10.18
E-mail: Bernard.vanmeerhaeghe@ocmwdentergem.be

 

-> INFO OVER WONEN => BEZOEK HET LOKET VAN DE WOONWINKEL IN HET SOCIAAL HUIS TE WAKKEN...

In elke gemeente waar de Woonwinkel Regio Tielt actief is, vind je een centraal info loket waar je terecht kan met al je vragen over wonen.

De Woonwinkel staat ten dienste van elke (toekomstige) inwoner van Dentergem, Meulebeke, Pittem, Ruiselede, Tielt en Wingene.

Je bent eigenaar van een pand in één van deze gemeenten, maar woont er niet? Ook eigenaars-verhuurders die buiten het werkingsgebied wonen en vragen hebben betreffende hun woning in de gemeente kunnen bij de Woonwinkel terecht.

Voor elke woonvraag zoeken we steeds naar een passend antwoord:

  1. Info en advies: premies, vragen huurwet, sociaal huren, kopen of lenen, …
  2. Hulp- en dienstverlening bij complexe(re) woonvragen: dringende (her)huisvesting, ernstige kwaliteitsproblemen, ...
  3. Gerichte doorverwijzing: dienst stedenbouw, Huurdersbond, Eigenaarssyndicaat, notaris, …

Heb je nog vragen? Aarzel niet en wend je tot de Woonwinkel in onze gemeente!

Vanaf heden is de Woonwinkel bereikbaar via het Sociaal Huis in de Kasteeldreef 1 te Wakken.

 

 

-> WEEK VAN DE VRIJWILLIGER 2019

Onze vrijwilligers van de Mindermobielencentrale zetten zich dagelijks in om 60-plussers, personen met een beperking of personen in een sociale noodsituatie veilig naar hun bestemming te brengen. De vrijwilligers zorgen ervoor dat leden van de MMC alsnog kunnen deelnemen aan het alledaagse leven op een aangename manier door onder andere een bezoek te brengen aan een vriend, naar de supermarkt, kapsalon, de OKRA...

De Minder-Mobielen-Centrale biedt een oplossing aan senioren en personen met een beperking zodat zij alsnog zelf kunnen instaan om hun zaken te regelen en hierdoor niet dreigen in een sociaal isolement terecht te komen. Een vrijwillige chauffeur staat in voor het vervoer van personen met verplaatsingsmoeilijkheden, maar maken ook tijd vrij om een babbeltje te slaan en een ondersteunende arm te bieden indien nodig.

Wij namen onze vrijwilligers dit jaar mee naar een héérlijk bedankingsmoment. Op deze dag kon men kennis maken met de andere collega’s en ervaringen uitwisselen. De MMC telt momenteel acht vrijwilligers, goed voor 810 ritten en een afstand van 20.597 kilometer. Hiervoor onze oprecht dank vanuit het Sociaal Huis Wegwijs en wij hopen dat deze fijne en aangename samenwerking mag blijven duren.

Wij zoeken steeds actief naar nieuwe vrijwilligers die ons team kunnen versterken!
Kunt u zich enkele dagen per week vrijmaken? Bent u inwoner van Dentergem en wilt u mensen rondom u helpen?

Wie in het bezit is van een rijbewijs B en een eigen wagen en het hart op de juiste plaats heeft, kan steeds vrijblijvend contact opnemen met het OCMW Dentergem.

Contactpersoon : Dieter Baert, maatschappelijk werker.
Tel.: 056/62.10.17
E-mail : dieter.baert@ocmwdentergem.be

Volgorde foto’s (Sabine Lambrecht, Depover Roland, Vannieuwenhuyze Annie, Marie Minjauw, Demeurisse Siegfried, Dieter Baert (maatschappelijk werker, OCMW Dentergem), Rita Delmotte (Schepen van Welzijn), Marc Vansteenbrugge, Vanmeerhaeghe Bernard (Adjunct-algemeen directeur)

 

 


-> NIEUW OPENINGSUREN VOOR HET OCMW DENTERGEM MET INGANG VAN 01/01/2019 ! 

 

Met ingang van 01 januari 2019 worden de openingsuren als volgt gewijzigd :

OPENINGSUREN (met uitzondering van de zomermaanden)

BALIE - OPLAADTERMINAL :

MAANDAG :
08u30-12u00 & 13u30-16u30
DINSDAG :
08u30-12u00 & 13u30-17u30
WOENSDAG :
08u30-12u00 & 13u30-16u30
DONDERDAG :
08u30-12u00 & namiddag gesloten
VRIJDAG :
08u30-12u00 & 13u30-16u00

SOCIALE DIENST :

MAANDAG :
09u00-11u30 & 14u00-16u00
DINSDAG :
09u00-11u30 & 15u00-17u00
WOENSDAG :
09u00-11u30 & enkel na afspraak
DONDERDAG :
09u00-11u30 & enkel na afspraak
VRIJDAG :
09u00-11u30 & enkel na afspraak

 

-> AANPASSING TARIEVEN MAALTIJDEN MET INGANG VAN 01/01/2019 ! 

Met ingang van 01 januari 2019 worden de tarieven van de maaltijden als volgt aangepast :

Warme maaltijden :

Gewone maaltijd met soep                     €   6.45
Dieetmaaltijd zonder soep                    €   5.95
Grote maaltijd met soep                      €   7.15
Grote maaltijd zonder soep                   €   6.65
Extra soep                                   €   1.00


Koude schotel :
In vervanging van warme maaltijd 
zonder soep en dessert)                      €   6.65
    
Gekoelde maaltijden :    
Gewone maaltijd met soep (zonder dessert)    €   6.70
Gewone maaltijd zonder soep (zonder dessert) €   6.20
    
Isomo-doos                                   €  10.00-> KLUSJESDIENST WINTERNOODHULP

Personen met een handicap en senioren vanaf 75 jaar die in Dentergem wonen kunnen een beroep doen op onze klusjesdienst voor het ruimen van sneeuw in de onmiddellijke woonomgeving.  Het tarief is vastgesteld op € 5 per begonnen half uur.  Voldoet u niet aan de leeftijdsvoorwaarde, dan kan er toch winternoodhulp geboden worden volgens de voorwaarden en tariefbepaling van de algemene klusjesdienst.

Aanvragen :
OCMW Dentergem, Kasteeldreef 1, 8720 Dentergem. Tel.: 056/62.10.10
Email :
administratie@ocmwdentergem.be

 

 

INFOSESSIE BEVOLKINGSONDERZOEK BORSTKANKER: 28 OKTOBER

 

Zoeken
Sociaal Huis

Kasteeldreef 1
8720 Dentergem
T 056 62 10 10
F 056 61 49 88

OPENINGSUREN (met uitzondering van de zomermaanden)

BALIE - OPLAADTERMINAL :

MAANDAG :

08u30-12u00 & 13u30-16u30
DINSDAG :
08u30-12u00 & 13u30-17u30
WOENSDAG :
08u30-12u00 & 13u30-16u30
DONDERDAG :
08u30-12u00 & namiddag gesloten
VRIJDAG :
08u30-12u00 & 13u30-16u00

SOCIALE DIENST :

MAANDAG :
09u00-11u30 & 14u00-16u00
DINSDAG :
09u00-11u30 & 15u00-17u00
WOENSDAG :
09u00-11u30 & enkel na afspraak
DONDERDAG :
09u00-11u30 & enkel na afspraak
VRIJDAG :
09u00-11u30 & enkel na afspraak

Nieuwsbrief