Uitgave landboek van Dentergem 1652

Belang landboek

In de 16e tot 18e eeuw worden landboeken opgemaakt als basis voor belastingheffing in plattelandsgemeenten. Een landboek bevat een overzicht van alle percelen grond met de vermelding van ligging, bebouwing, oppervlakte, grondgebruik (akkerland, weide, bos, enz.), eigenaars, pachters en eventueel de fiscale waarde. Het geeft dus een volledig beeld van grondbezit en gebruik van een gemeenschap en is daardoor een uitermate interessante bron voor de lokale geschiedenis.

Tekst en tafels zorgvuldig getranscribeerd

In 2020 werd opdracht gegeven tot de restauratie van het landboek van Dentergem dat zich tot op dat moment in een niet hanteerbare slechte staat bevond. Daarom werd beslist het te transcriberen, een intensief werk. Deze transcriptie werd gemaakt door de archivaris en een archiefvrijwilliger van het gemeentearchief van Dentergem. Het resultaat is een verzorgde weergave van zowel de tekst als de tafels. De tafels werden in twee overzichtelijke tabellen verwerkt, zowel per beluik als per eigenaar met toevoeging van de oppervlakten in onze moderne maten. 

Projecties beluiken & restauratieverslag als toemaatje

Aangezien het landboek van Dentergem geen kaarten bevat, werden mooie projecties van de beluiken op hedendaagse kaarten toegevoegd. Zo kunnen de gronden en straten heel duidelijk gesitueerd worden. Tot slot bevat de uitgave het uitgebreide verslag van de restauratie.

Het boek is een digitale print op A4-formaat in kleur, 288 blz., afgewerkt met een doorlopende kaft.

De publicatie in handen krijgen

Deze interessante publicatie kan je verkrijgen door 30 euro over te schrijven, eventueel verhoogd met 10 euro portkosten, op rekeningnummer BE75 9731 3326 0351 van FV regio Tielt vzw, p/a Luxemburglaan 21, 8700 Tielt. Zonder verzendingskosten kan je het boek afhalen elke eerste en derde zaterdag van de maand tussen 9.00 en 12.00 uur in

  • het Documentatiecentrum van Familiekunde Vlaanderen regio Tielt, Beernegemstraat 3, 8700 Tielt;
  • en in de bibliotheek in Wakken, Oostdreef 48, tijdens de openingsuren.

Contact

Adres
Archief Baljuwstraat 3 , 8720 Dentergem

Andere opzoekmomenten zijn mogelijk op afspraak.

Alle openingsuren Dienst Archief