Tussenkomst kosten huisvuilzakken

Maak een afspraak

Wat 

De tussenkomst aan stoma-, incontinentie- en thuisdialysepatiënten wordt toegekend onder de vorm van 4 rollen kleine huisvuilzakken (2 per semester) of 2 rollen grote huisvuilzakken (1 per semester).

Voor wie 

Stoma-, incontinentie- en thuisdialysepatiënten.

Voorwaarden 

  • De aanvrager is gedomicilieerd in de gemeente Dentergem en is niet bestendig opgenomen in een ziekenhuis, woonzorgcentrum of een verzorgingsinstelling.
  • Er dient bij de aanvraag een doktersattest voorgelegd te worden waarop vermeld staat dat de aanvrager lijdt aan incontinentie, aan thuisdialyse doet of een stomapatiënt is.  Het doktersattest kan geldig zijn voor langer dan één jaar (maximum 5 jaar).
  • De aanvrager die lijdt aan incontinentie dient de minimumleeftijd van 12 jaar bereikt te hebben. Hoe dient u een aanvraag in tot het bekomen van een tussenkomst in de kosten voor huisvuilophaling

Hoe dient u een aanvraag in tot het bekomen van een tussenkomst in de kosten voor huisvuilophaling?

De vuilniszakken dienen te worden afgehaald bij de sociale dienst van het Sociaal Huis Wegwijs, Kasteeldreef 1, 8720 Dentergem, uiterlijk op de laatste dag van het eerste en het tweede semester van het dienstjaar waarop de tussenkomst betrekking heeft.

Contact