Subsidies voor socio-culturele en sociale verenigingen

Aanvraag basis- en werkingssubsidie andere (socio-)culturele en sociale verenigingen

Aanvraag basis- en werkingssubsidie muziekverenigingen

Aanvraag basis- en werkingssubsidie toneelverenigingen

Aanvraag basis- en werkingssubsidie zangkoren

Aanvraag basis- en werkingssubsidie harmonieën, fanfares en brassbands

Aanvraag basis- en werkingssubsidie kunstacademies in woord en beeld

Socio-culturele en sociale verenigingen kunnen gesubsidieerd worden door gemeente Dentergem. De subsidie is onderverdeeld in 4 delen:

 • basissubsidie:
  20% van het totaal te verdelen bedrag;
 • ledensubsidie:
  10% van het totaal te verdelen bedrag;
 • werkingssubsidie:
  60% van het totaal te verdelen bedrag;
 • samenwerkingssubsidie:
  10% van het totaal te verdelen bedrag.

De verenigingen worden opgedeeld in verschillende categorieën. Er kunnen enkel punten worden verkregen binnen de categorie waartoe men behoort.

 • HaFaBra: harmonieën, fanfares en brassbands
 • Muziekgroepen
 • Zangkoren
 • Toneelverenigingen
 • Kunstacademies in woord en beeld
 • Andere verenigingen 

De aanvraag verloopt online. De werkingssubsidie is gebaseerd op werkelijk gepresteerde activiteiten. De aantallen en de omschrijving worden in het aanvraagformulier ingevuld en de activiteiten worden gestaafd door promotiemateriaal of een verslag.

Het reglement werd goedgekeurd op 25 september 2019. 

Contact

Adres
Gemeentehuis Dentergem Kerkstraat 1 , 8720 Dentergem
Tel.
051 57 55 27
cultuurfunctionaris@dentergem.be