Subsidie voor culturele projecten

Vraag online aanEvaluatieformulier

Organiseer je als erkende culturele vereniging in Dentergem een uitzonderlijke culturele activiteit? Het lokaal bestuur erkent het belang hiervan en wil aan dergelijke organisaties een financiële bijdrage geven. 

Welke culturele evenementen komen in aanmerking?

 • het zijn activiteiten van uitzonderlijke culturele aard of waarde;
 • het gaat om een cultureel project, uitgesloten zijn privé-activiteiten, met winstgevend karakter, met een politiek, religieus of filosofisch karakter;
 • het evenement richt zich tot alle inwoners van gemeente Dentergem.

Voorwaarden aanvraag

 • de aanvraag gebeurt ten laatste drie maanden voorafgaand aan het evenement;
 • samen met de aanvraag breng je de evenementenaanvraag in orde;
 • elke aanvraag moet voldoen aan objectieve criteria
  • het project past niet in de normale werking van de cultuurvereniging
  • het is beperkt in ruimte en tijd
  • de geïnvesteerde tijd, geld en energie zijn opvallend;
 • het project mag niet worden ingebracht als activiteit in de gewone werkingssubsidie.

Toekenning

 • deze toelage kan door een organisator slechts eenmaal om de vijf jaar worden aangevraagd;
 • de subsidie wordt berekend op basis van de helft van de werkelijk bewezen kosten (uitgezonderd catering) en bedraagt maximaal 1500 euro;
 • de subsidie wordt achteraf uitbetaald;
 • bij het niet tijdig indienen van het evaluatieformulier of bij gebrek aan bewijsstukken kan de uitbetaling geweigerd of verminderd worden.

Bijlagen aanvraag

Verzamel alvast volgende bijlagen om aan je online aanvraag toe te voegen:

Contact

Adres
Gemeentehuis Dentergem Kerkstraat 1 , 8720 Dentergem
Tel.
051 57 55 27
cultuurfunctionaris@dentergem.be
Adres
Gemeentehuis Dentergem Kerkstraat 1 , 8720 Dentergem
Tel.
051 57 55 21
planning@dentergem.be