Subsidie voor buurt-, straat- en dorpsfeesten

Vraag online aanEvaluatieformulier

Organiseer je als particulier of lid van een organisatiecomité een buurt -, straat- en dorpsfeest in Dentergem dat het gemeenschapsleven versterkt? Het lokaal bestuur erkent het belang van het gemeenschapsleven en wil deze organisaties een financiële bijdrage geven. 

Welke bijeenkomsten komen in aanmerking?

 • buurt -, straat- en dorpsfeesten die het gemeenschapsleven versterken en de buurt, straat of deelgemeente ondersteunen
 • het feest maakt het mogelijk voor buurtbewoners om kennis te maken met elkaar en kunnen een voedingsbodem zijn voor netwerken van buren die elkaar helpen
 • het buurt - of straatfeest richt zich tot alle bewoners van een buurt of straat en kan nooit een privéfeest zijn van enkele bewoners

Voorwaarden aanvraag buurt- en straatfeest

 • elke aanvraag moet voldoen aan objectieve criteria
 • de subsidie wordt berekend op basis van het aantal huisnummers die betrokken zijn en dus uitgenodigd worden voor het buurt - of straatfeest
 • de toelage wordt op voorhand uitbetaald in Dentergembonnen die dienen om de kosten inclusief catering te helpen dragen
 • na afloop van het feest dien je binnen de 10 dagen het digitale evaluatieformulier in. Om dit correct in te vullen, heb je minstens 5 foto's nodig van het feest én de bewijsstukken van de kosten die je gemaakt hebt.

Voorwaarden aanvraag dorpsfeest

 • de subsidie wordt toegekend op basis van de opkomst, uitgedrukt in aantal personen (meer dan 500) en op basis van geraamde uitgaven (uitgezonderd catering) waarvan de helft in aanmerking komt met een maximumbedrag van 1.000 euro
 • na afloop van het feest dien je binnen de 10 dagen het digitale evaluatieformulier in (met minstens 5 foto's van het feest, de bewijsstukken van de kosten die je gemaakt hebt en de affiche)
 • de uitbetaling wordt berekend op basis van de helft van de werkelijk bewezen kosten met een maximumbedrag van 1.000 euro

Deze toelagen kunnen door een organisator eenmaal per kalenderjaar worden aangevraagd.

Bijlagen aanvraag

Verzamel alvast volgende bijlagen om aan je online aanvraag toe te voegen:

 • lijst met handtekeningen van de vertegenwoordigers van de vereniging of de handtekeningen van de drie initiatiefnemers met verschillende domicilieadressen;
 • lijst met handtekeningen van tien buurtgenoten. Deze personen wonen op verschillende domicilieadressen en zijn geen familie van de initiatiefnemers;

Gebruik voor beide lijsten het sjabloondocument we ter beschikking stellen, zie 'bijlage' onderaan deze pagina.

Voorbeelden mogelijke aanvragen

Projectsubsidie voor buurt-, straat- en dorpsfeesten

Voorbeeld 1: De Tieltseweg organiseert begin augustus een straatfeest voor de bewoners. Het bereik is <50 huisnummers. Ze verwachten een opkomst van een 50-tal mensen en schatten de cateringkosten op 300 euro (naast snackjes en aangekochte dranken) brengen de mensen ook zelf nog iets mee. De Tieltseweg komt in aanmerking voor een subsidie van 100 euro vooruitbetaald in Dentergembonnen die ze kan gebruiken voor de aankoop van de catering.

Voorbeeld 2: De Statiestraat > 100 huisnummers organiseert een bbq en verwacht een opkomst van meer dan 100 mensen. De mensen staan zelf in voor het vlees. Daarnaast schatten ze de cateringskosten (aperitiefhapjes, brood, groenten, drank) op 450 euro. De Statiestraat komt in aanmerking voor een subsidie van 200 euro vooruitbetaald in Dentergembonnen die ze kan gebruiken voor de aankoop van de catering.

Voorbeeld 3: De Uilefeesten organiseren. Ze willen alle inwoners van Markegem bereiken. Uiteraard zijn ook inwoners van de andere deelgemeenten welkom. Ze dienen een beschrijving van de activiteiten en kosten- en inkomstenraming in. De kosten (geluidsinstallatie, muzikanten, podium, promotie, huur tafels, stoelen, tenten, sanitair, springkasteel) komen op 3.200 euro. Ze komen in aanmerking voor een subsidie van 1.000 euro.

Contact

Adres
Gemeentehuis Dentergem Kerkstraat 1 , 8720 Dentergem
Tel.
051 57 55 21
planning@dentergem.be