Strategisch meerjarenplan 2020 - 2025

Bij het begin van elke nieuwe legislatuur maakt het lokaal bestuur een strategisch meerjarenplan op. In dit plan staat wat het bestuur de volgende 6 jaar willen realiseren en hoe zij hun budget willen inzetten.

Dit strategisch meerjarenplan is het resultaat van een omgevingsanalyse waarbij we rekening gehouden hebben met de ruimere maatschappelijke ontwikkelingen en de situatie in Dentergem. De noden, behoeften en mogelijkheden werden in kaart gebracht. Jaarlijks evalueren we de realisaties en kijken we na wat we eventueel moeten bijsturen.

Bijlage

Contact

Adres
Gemeentehuis Dentergem Kerkstraat 1 , 8720 Dentergem
Tel.
051 57 55 24
beleid@dentergem.be