Stadlandschap West-Vlaamse hart

Wat?

Het Stadlandschap verenigt verschillende overheden, elk met hun eigen kerntaken in de natuur-, landschaps-, erfgoed-, educatieve en recreatieve sfeer. Het is een bovengemeentelijke structuur die regionale én lokale meerwaarde moet creëren door het gezamenlijk en complementair uitwerken van regionale dossiers. In deze context erkennen de Provincie en de gemeenten het Stadlandschap ’t West-Vlaamse hart als platform voor afstemming van het provinciebeleid, gemeentelijk beleid én andere overheidsinitiatieven. Het Stadlandschap streeft ook partnerschappen na met andere publieke en private actoren in de regio die een bijdrage kunnen leveren aan de doelstellingen van het Stadlandschap. Er wordt hiervoor samengewerkt met verschillende partners. 

Het Stadlandschap wil de werking versterken door, waar mogelijk, externe financiering aan te trekken vanuit Europa, Vlaanderen of private partners. Ook het inzetten van specifieke Vlaamse instrumenten zoals bv een Landinrichtingsproject of een strategisch ruimtelijk project behoort tot de mogelijkheden. Daarnaast wordt de mogelijkheid om bijkomende Europese middelen te genereren actief verkend. Een wijziging van de juridische structuur naar een structuur met rechtspersoonlijkheid kan in functie van mogelijke subsidiëringsvoorwaarden met betrekking tot bijvoorbeeld een eventuele erkenning als regionaal landschap.

Meer info?

Website Stadlandschap West-Vlaamse hart


Lees het digitale magazine van het Stadlandschap of schrijf je in op de digitale nieuwsbrief:

Magazine Stadlandschap West-Vlaamse hart

 

Contact

Adres
Gemeentehuis Dentergem Kerkstraat 1 , 8720 Dentergem
Tel.
051 57 55 20
omgeving@dentergem.be