Sportraad

Wat?

De sportraad geeft het gemeentebestuur advies over het gemeentelijk sportbeleid en bemiddelt bij sportieve problemen. Dit kan gebeuren op vraag van het gemeentebestuur ofwel op eigen initiatief.

Het bestuur komt maandelijks samen ter voorbereiding van de activiteiten: zie verder.

Wie?

De sportraad bestaat uit:

  • een algemene vergadering die bestaat uit afgevaardigden van de Dentergemse sportverenigingen.
  • een dagelijks bestuur van 10 afgevaardigden die aangeduid worden door de algemene vergadering.

Voorzitter?

Jan Nachtergaele, Bunderswijk 19, 8720 Dentergem

jan.nachtergaele@skynet.be

Activiteiten?

De sportraad organiseert jaarlijkse - in samenwerking met de sportdienst - verschillende sportactiviteiten als aanvulling op de ruime werking van de sportclubs: er is jaarlijks een kampioenenhulde, een sportquiz voor Dentergemse verenigingen, een fietsles voor kleuters, een kampioenschap voor vinkeniers, een (bloesem)wandeling, een Ladies Night, een Sport-2-daagse tijdens de Maand van de sportclubs in september.