Speelpleinwerking Jeundui!

Schrijf online in Maak een afspraak

Inschrijven en betalen gebeurt via de online toepassing.

  • Dentergem verbindt er zich toe jaarlijks een fiscaal attest af te leveren aan de ouders van kinderen jonger dan 12 jaar, die in het voorbije jaar betalingen uitvoerden voor speelpleinwerking Jeundui! Ouders kunnen de fiscale attesten ook terugvinden op hun gezinsaccount binnen de online toepassing.
  • De algemene voorwaarden en het huishoudelijk reglement kunnen worden geraadpleegd via hun account. 

Contact