Signalisatievergunning en/of parkeerverbodsborden

Vraag online aan Maak een afspraak

Ga je verhuizen en moet je een verhuiswagen of verhuislift kwijt op het voetpad, het parkeervak of de rijbaan?
Laat je iets groots leveren en moet de vrachtwagen of lift zich kort plaatsen op het voetpad, het parkeervak of de rijbaan? Ga je (ver)bouwen en moet je een werfvoertuig, bouwmaterialen, kraan, stelling, container of iets anders kwijt op het voetpad, parkeervak of de rijbaan? Heb je voor één van bovenstaande zaken parkeerverbodsborden (type E1) nodig?

Hoe aanvragen?

Je vraagt je signalisatievergunning, parkeerverbod en/of toelating voor inname van het openbaar domein aan via bovenstaande knop. Je komt er terecht in ons online portaal. Bij de eerste aanmelding maak je een account. Nadien vervolledig je je aanvraag. Het systeem controleert of de aanvraag niet conflicteert met andere innames of werken. In bepaalde gevallen wordt er advies gevraagd bij betrokken diensten zoals politie, dienst mobiliteit,... Je kan op elk moment de stand van zaken van je aanvraag opvolgen via het online portaal. 

Via het online portaal vraag je een toelating voor 'inname openbaar domein'. Je krijgt met deze vergunning de toestemming om een afgesproken deel van het openbaar domein voor een vastgelegde periode in te nemen. De bezetting van het openbaar domein mag pas starten na ontvangst van de formele goedkeuring.

Aan diezelfde toelating wordt steeds een signalisatievergunning gekoppeld: hierin wordt afgesproken welke verkeersborden je moet plaatsen. Het is immers wettelijk verplicht om bij een inname van het openbaar domein de juiste verkeersborden te voorzien om de veiligheid van alle weggebruikers te garanderen. Meer informatie vind je in de wegcode.

Let op! Via bovenstaande knop vraag je geen evenement aan. Een evenement vraag je aan via een andere weg. 

Wanneer aanvragen?

Vraag je vergunning (met of zonder parkeerverbodsborden) ruim op voorhand aan:

  • Een verhuis of een container moet minstens 8 kalenderdagen op voorhand worden aangevraagd.
  • Een andere inname (stelling, kraan, voertuigen, ...) moet minstens 8 kalenderdagen op voorhand worden aangevraagd. Als er verkeershinder ontstaat, wordt er immers advies gevraagd aan verkeersdeskundigen bij lokaal bestuur Dentergem en bij lokale politie MIDOW.

Wat kost het?

De kost die je betaalt voor het gebruik van de openbare weg of het openbaar domein bedraagt  0,50 EUR/m²/dag vanaf de achtste kalenderdag dat het openbaar domein privatief ingenomen wordt. Er dient steeds minimum 10 euro betaald te worden.

Voor de berekening van de retributie is de oppervlakte die dient in aanmerking te worden genomen, die van de rechthoek die fictief rond het voorwerp of de groep van voorwerpen, die zich op het openbaar domein bevinden, kan getrokken worden. Elk gedeelte van een vierkante meter wordt als een volle vierkante meter beschouwd.

Volgende situaties worden vrijgesteld van de retributie:

  • werken aan of het bouwen van woongelegenheden door erkende maatschappijen voor sociale woningbouw
  • werken aan of het bouwen van woongelegenheden door erkende woonzorgcentra
  • werken aan of het bouwen van erkende schoolvoorzieningen
  • het uitvoeren van werken aan het openbaar domein in opdracht van openbare besturen
  • het uitvoeren van werken aan het openbaar domein door of in opdracht van nutsmaatschappijen 

Als er enkel een container wordt geplaatst, wordt hier automatisch 20m² voor gerekend.

Deze belasting betaal je pas na de inname via een factuur die je per gewone post ontvangt.

Parkeerverbodsborden nodig?

Je moet in het aanvraagformulier voor je vergunning aangeven of er parkeerverbodsborden nodig zijn of niet.

Het parkeerverbod wordt door de gemeente geplaatst minstens 24 uur voor aanvang van het parkeerverbod. Het is ook de verantwoordelijkheid van de aanvrager om de signalisatie te verwijderen en gedraaid op het voetpad te plaatsen nadat de werken gebeurd zijn.

Verlengen, wijzigen of annuleren?

Je vergunning verlengen kan snel en digitaal via de link die je vindt in de e-mail van je laatst lopende vergunning. Vind je deze e-mail niet meer? Vul gerust een nieuwe aanvraag in.

Wijzigt iets aan je aangevraagde of lopende vergunning, zoals bv. het aantal vierkante meters? Stuur een mailtje naar patrimonium@dentergem.be en leg duidelijk uit op welk adres je een vergunning hebt en wat je precies wilt wijzigen.

Contact

Adres
Gemeentehuis Dentergem Kerkstraat 1 , 8720 Dentergem
Tel.
051 57 55 29
technischedienst@dentergem.be
Adres
Sporthal Den Bul Brouwerijstraat 21 , 8720 Markegem
Tel.
051 97 02 70
reservatie@dentergem.be