Seniorenadviesraad

Wat?

De SeniorenAdviesRaad (SAR) Dentergem heeft als doel het bevorderen van het welzijnsbeleid in al zijn aspecten en dit in het belang van alle Dentergemse senioren, met bijzondere aandacht voor de kansarme en hulpbehoevende Dentergemse ouderen. Dentergemse senioren zijn inwoners van de gemeente die de leeftijd van 60 jaar of ouder hebben.

Op vraag van het college van burgemeester en schepenen en op eigen initiatief kan de SAR adviezen uitbrengen over alle aangelegenheden die de senioren rechtstreeks of onrechtstreeks aan belangen.

De SAR neemt initiatieven om het overleg en de samenwerking tussen de plaatselijke senioren organisaties en andere adviesraden te bevorderen en te participeren in de Dentergemse samenleving.

De SAR onderneemt de nodige acties in het kader van het participeren van de Dentergemse senioren aan de samenleving.

Wie?

De SAR Dentergem bestaat uit een verkozen voorzitter, vertegenwoordiging van de senioren verenigingen, vertegenwoordigers van instellingen zowel private als publieke die werken met professionele beroepskrachten in de seniorensector, vertegenwoordiging van geïnteresseerde burgers, vertegenwoordiger gemeentebestuur en OCMW.

Ter ondersteuning van de SAR Dentergem wijst het gemeentebestuur een administratief medewerker aan (de secretaris).

VoorzitterMarc Demaeght, tel. 0477 39 49 92
Mail
Leden afgevaardigd door vereniging

Linda Desmet – OKRA Wakken
Yvan Verstaen – Okra Oeselgem

Onafhankelijke ledenBertrand Vandewege
Instanties die leden afvaardigen

wzc Curando Dentergem
wzc Samen Wakken

Namens het lokaal bestuur (niet-stemgerechtigd)

Charlotte Vandemoortele (schepen)
Eva De Smet (coördinator Burger & Welzijn)
Ellen Colle (secretaris)

Het bestuur komt om de 2 maanden samen. (5 maal/jaar, met uitzondering van de vakantiemaanden juli en augustus).

De administratieve zetel van de SAR Dentergem is gevestigd in het gemeentehuis. De vergaderingen vinden plaats in de polyvalente zaal van het Sociaal Huis Wegwijs in Wakken.

Wanneer en waar?

De raad vindt tweemaandelijks plaats in het Sociaal Huis Wegwijs.