Samen op naar een sterk klimaatplan! Vul de klimaatenquête in

Gepubliceerd op maandag 16 mei 2022 om 19:39
Geef via de klimaatenquête je mening over lokale klimaatacties!

Eind oktober vorig jaar ondertekende Koenraad Degroote het burgemeestersconvenant 2030. Hiermee engageert het lokaal bestuur zich om inspanningen te leveren die de CO2-uitstoot op het grondgebied van de gemeente Dentergem tegen 2030 met 40% zullen verminderen.
Hitte, droogte, zware stormen en wateroverlast zijn gevolgen van de klimaatverandering. Dentergem wil maatregelen nemen om de lokale veerkracht ten opzichte van deze gevolgen te verhogen.

Hiertoe zal het bestuur in samenwerking met de streekintercommunale WVI werken aan een duurzaam Energie- en klimaatactieplan dat binnen een tijdspanne van twee jaar af dient te zijn. Het plan brengt een overzicht van klimaatvriendelijke acties over de verschillende beleidsdomeinen heen zoals onder meer wonen, mobiliteit, hernieuwbare energie.

Bij de opmaak van het duurzaam Energie- en klimaatactieplan staat samenwerken centraal. Enkel met de inzet van iedereen - inwoners, handelaars, bedrijven, landbouwers, verenigingen, experten en overheden - schrijven we aan een sterk klimaatplan.

Heb jij een bepaalde visie of goede ideeën? Wat vind jij belangrijk voor Dentergem? Wat lijkt jou minder zinvol? Wat wil je zelf doen of wat doe nu je al voor het klimaat?
Geef via de klimaatenquête je mening over lokale klimaatacties!

De enquête kan je invullen t.e.m. 15 juli 2022 via deze link
: klimaatenquête

Invullen duurt ongeveer 10 minuutjes. Bedankt alvast!