RUP ‘Herziening RUP Oeselgem’

Het gemeentebestuur van Dentergem heeft het voornemen om een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Herziening RUP Oeselgem’ op te maken voor de dorpskern van Oeselgem, binnen dezelfde contouren als het huidige RUP Oeselgem d.d. 18/05/2015. De herziening van het RUP Oeselgem dient een oplossing te bieden voor verschillende knelpunten binnen het huidige RUP Oeselgem.

Eerste fase

In een eerste fase wordt de startnota en procesnota opgemaakt. De startnota omvat een analyse van de bestaande toestand en een voorstel van ontwikkelscenario voor het gebied. De procesnota geeft een overzicht van de diverse stappen in de opmaak van het plan. Er is naast de publieke raadpleging ook een infomoment voorzien.

Publieke raadpleging

Tijdens de publieke raadpleging die loopt van 1 september 2023 tot en met 30 oktober 2023 kan iedereen de startnota en procesnota inkijken en eventuele opmerkingen en suggesties overmaken aan de gemeente. Dit kan op verschillende manieren:

  • Aangetekend per post naar het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Dentergem, Kerkstraat 1, 8720 Dentergem;
  • Afgeven tegen ontvangstbewijs op de dienst Omgeving van het gemeentehuis, Kerkstraat 1, 8720 Dentergem;
  • Digitaal via omgeving@dentergem.be.

De startnota en procesnota liggen gedurende deze termijn ter inzage op de dienst Omgeving van het gemeentehuis, Kerkstraat 1, 8720 Dentergem. Gelieve voorafgaand een afspraak te maken via www.dentergem.be of 051 57 55 20.

Je kan de documenten ook raadplegen op de website van het departement Omgeving van de Vlaamse overheid.

Participatiemoment

Om de bevolking te informeren over de huidige visie van dit RUP nodigt de gemeente Dentergem je graag uit op een infomoment dat zal plaatsvinden op 25 september 2023 om 19.30 u in Leieheem, Rosalie 't Feltplein 1. Tijdens dit infomoment wordt uitleg gegeven over ‘RUP Herziening RUP Oeselgem’ en kan je vragen stellen, eventuele bemerkingen formuleren en suggesties doen. Indien je aanwezig wenst te zijn tijdens het infomoment, schrijf je je in tegen uiterlijk 18 september 2023 door te mailen naar omgeving@dentergem.be of te bellen naar 051 57 55 20. In deze bevestiging geef je ook aan met hoeveel personen je aanwezig zal zijn.

Contact

Adres
Gemeentehuis Dentergem Kerkstraat 1 , 8720 Dentergem
Tel.
051 57 55 20
omgeving@dentergem.be