RUP ‘All-Drain en omgeving’

Het gemeentebestuur van Dentergem heeft het voornemen om een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘All-Drain en omgeving’ op te maken om het voorwaardelijk gunstig planologisch attest van het bedrijf All-Drain te verankeren. Het lokaal bestuur wenst ook de omgeving rondom het bedrijf te optimaliseren waardoor de contour van het RUP werd uitgebreid met de aanpalende zones tussen de Wontergemstraat, de woonwijk Abbeloos, de Speibeek en de Oude Mandel.

Eerste fase

In een eerste fase worden de startnota en procesnota opgemaakt. De startnota omvat een analyse van de bestaande toestand en een voorstel van ontwikkelscenario voor het gebied. De procesnota geeft een overzicht van de diverse stappen in de opmaak van het plan. Er is naast de publieke raadpleging ook een infomoment voorzien.

Publieke raadpleging startnota

Er wordt over bovenvermelde startnota een publieke raadpleging georganiseerd van 24 juni 2024 tot en met 23 augustus 2024. Tijdens deze periode kan iedereen de startnota en procesnota inkijken

  • op deze webpagina onder de bijlagen;
  • bij de dienst Omgeving in het gemeentehuis (Kerkstraat 1). Gelieve hiervoor online een afspraak te maken of telefonisch op tel. 051 57 55 20.

Eventuele opmerkingen en suggesties kan je tot en met 23 augustus 2024 bezorgen aan het gemeentebestuur. Dit kan op verschillende manieren:

  • aangetekend per post naar het college van burgemeester en schepenen van het Lokaal bestuur Dentergem, Kerkstraat 1, 8720 Dentergem;
  • afgeven tegen ontvangstbewijs bij de dienst Omgeving van het gemeentehuis, Kerkstraat 1, 8720 Dentergem;
  • digitaal via omgeving@dentergem.be.

Participatiemoment op 4 juli

Er wordt op donderdag 4 juli 2024 om 19.30 u in de raadzaal van het gemeentehuis, Kerkplein 1, een infomoment georganiseerd. Tijdens dit infomoment wordt uitleg gegeven over het RUP ‘All-Drain en omgeving’ en kan je vragen stellen, bemerkingen formuleren en eventuele suggesties doen. 

Wens je aanwezig te zijn, schrijf je dan in tegen uiterlijk 30 juni 2024 door te mailen naar omgeving@dentergem.be of te bellen naar 051 57 55 20. In deze bevestiging geef je ook aan met hoeveel personen je aanwezig zal zijn.

Contact

Adres
Gemeentehuis Dentergem Kerkstraat 1 , 8720 Dentergem
Tel.
051 57 55 20
omgeving@dentergem.be