Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP)

Een ruimtelijk uitvoeringsplan geeft uitvoering aan een ruimtelijk structuurplan. Het heeft een verordenende waarde voor alle overheidsbeslissingen en legt voor de in het plan opgenomen percelen onder meer vast:

  • welke activiteiten er mogen plaatsvinden,
  • waar al dan niet mag gebouwd worden en aan welke stedenbouwkundige voorschriften huizen en constructies in een bepaalde zone moeten voldoen,
  • hoe een bepaald gebied ingericht en beheerd moet worden.

RUP’s worden op verschillende niveau’s opgemaakt. Er zijn gewestelijke, provinciale en gemeentelijke RUP’s.

Contact

Adres
Gemeentehuis Dentergem Kerkstraat 1 , 8720 Dentergem
Tel.
051 57 55 20
omgeving@dentergem.be