Ruimte maken voor (regen)water

De gemeente Dentergem engageert zich samen met Vlaanderen om volgende doelstellingen te behalen: 1 m² ontharding per inwoner, 1 m³ hemelwateropvang per inwoner voor hergebruik, buffering en infiltratie voor regenwater tegen 2030. Acties die hiervoor opgestart zijn:

  • opmaak van een onthardingsstrategie;
  • opmaak van een hemelwaterplan;
  • onderzoeken van de mogelijkheden voor het hergebruik en de infiltratie van hemelwater bij het beheer van gemeentelijke gebouwen;
  •  …

Contact

Adres
Gemeentehuis Dentergem Kerkstraat 1 , 8720 Dentergem
Tel.
051 57 55 20
omgeving@dentergem.be