Retributies op het aanvragen van omgevingsvergunningen - 2020-2025

Een omgevingsvergunning kan zowel digitaal als fysiek via het loket in het gemeentehuis aangevraagd worden.
Wie de aanvraag niet digitaal wil doen, maar via het loket dient hiervoor een retributie te betalen.

We hanteren hierbij volgende tarieven:

Aanvraag van een omgevingsvergunning volgens de gewone procedure 
Stedenbouwkundige handelingen50 €
Voor een ingedeelde inrichting of activiteit, klasse 1 (IIOA * klasse 1)1.250 €
Voor een ingedeelde inrichting of activiteit, klasse 2 (IIOA * klasse 2)750 €
Vegetatiewijziging50 €
Kleinhandelsactiviteiten50 €
Bijkomend vast recht per bijkomende of gewijzigde woongelegenheid of unit  opgenomen in dezelfde aanvraag, vanaf de tweede+ 25 €
Verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden75 €
Aanvraag van een omgevingsvergunning volgens de vereenvoudigde procedure 
Stedenbouwkundige handelingen30 €
Voor een ingedeelde inrichting of activiteit, klasse 1 (IIOA * klasse 1)250 €
Voor een ingedeelde inrichting of activiteit, klasse 2 (IIOA * klasse 2)250 €
Vegetatiewijziging30 €
Kleinhandelsactiviteiten30 €
Bijkomend vast recht per bijkomende of gewijzigde woongelegenheid of unit  opgenomen in dezelfde aanvraag, vanaf de tweede+ 25 €
Aanvraag van een omgevingsproject met enkel meldingsplicht 
Stedenbouwkundige handelingen25 €
Ingedeelde inrichting of activiteit25 €
Melding van de overdracht van de vergunning voor een ingedeelde inrichting of activiteit (volledige overdracht of gedeeltelijke overdracht)25 €
Aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden 
met wegenis250 €
Zonder wegenis100 €
Indien meer dan 2 loten, per bijkomend lot25 €
Verzoek tot bijstelling van een verkavelingsvergunning50 €
Afstand van een verkavelingsvergunning of een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden (art. 104 omgevingsvergunningsdecreet)25 €
Basisbelasting ongeacht de procedure 
Digitaliseren van een analoog ingediend dossier (art. 156 omgevingsvergunningsbesluit)20 €
Organiseren van een openbaar onderzoek50 €
Verzonden aangetekende zending10 €
Verzonden niet-aangetekende brief2 €
Het houden van een informatievergadering (volgens het artikel 25 van het omgevingsvergunningenbesluit)100 €
Aanvraag van stedenbouwkundige inlichtingen, afgeleverd binnen de wettelijke termijn van 30 dagen.100 €
Aanvraag van stedenbouwkundige inlichtingen, afgeleverd met spoed, met name binnen de 10 werkdagen200
per bijkomend perceel, in handen van dezelfde eigenaar en/of aan elkaar grenzend25 €
Aanvraag van een planologisch attest (art. 4.4.24 e.v. VCRO)1.000 €
Aanvraag van een stedenbouwkundig attest (art. 5.3.1. VCRO)25 €
Aanvraag tot splitsing (art. 5.2.2. VCRO)75 €
Afleveren fotokopies/prints in het kader van het decreet op de openbaarheid van bestuur door de gemeentelijke administratie: 
A4 papier/wit0,20 €/ pagina
A4 papier/kleur0,8 €/ pagina
A3 papier/wit0,4 €/ pagina
A3 papier/ kleur1,6 €/ pagina
Afleveren scans in het kader van het decreet op de openbaarheid van bestuur door de gemeentelijke administratie: 
Documenten en plannen t.e.m. A30,10 €/ pagina
Documenten en plannen groter dan A30,5 €/ pagina

Een aantal categoriën zijn uitgesloten van deze retributie:

  • meldingen en aanvragen van de gemeente of het OCMW van Dentergem
  • meldingen en aanvragen door de Dentergemse kerkfabrieken
  • meldingen voor de politiezone (MIDOW), hulpverleningszone (MIDWEST), de Staat, de gemeenschappen, de gewesten en provincies                 

Goedgekeurd in de gemeenteraad van 15 december 2021
Gepubliceerd op 18 januari 2021

Contact

Adres
Gemeentehuis Dentergem Kerkstraat 1 , 8720 Dentergem
Tel.
051 57 55 20
omgeving@dentergem.be