Retributiereglement op de terbeschikkingstelling van bestuursdocumenten vanuit de dienst Omgeving

Bij passieve openbaarheid van bestuur kan een document, na een schriftelijke aanvraag, openbaar gemaakt worden. Iedere burger kan documenten opvragen, inkijken, een kopie krijgen of meer uitleg vragen bij de inhoud van het document. Voor het vrijgeven van bestuursdocumenten van de dienst Omgeving werd een nieuw retributiereglement opgemaakt dat sinds 1 maart 2024 van kracht is.

De retributie is verschuldigd door de persoon die de fotokopies of scans aanvraagt en wordt betaald voor het afleveren van de documenten. Bij gebrek aan betaling wordt de retributie ingevorderd overeenkomstig artikel 177 van het decreet lokaal bestuur. 

Tarieven 

ArtikelEenheid Tarief
Fotokopies plannen kleiner dan A3   
A4-formaat, enkelzijdig,zwart-witstuk€ 0,10
A4-formaat, dubbelzijdig,zwart-witstuk€ 0,20
A3-formaat, enkelzijdig,zwart-witstuk€ 0,20
A3-formaat, dubbelzijdig,zwart-witstuk€ 0,40
A4-formaat, enkelzijdig,kleurstuk€ 0,60
A4-formaat, dubbelzijdig,kleurstuk€ 1,10
A3-formaat, enkelzijdig,kleurstuk€ 1,10
A3-formaat, dubbelzijdig,kleurstuk€ 1,70
Scan via mailstuk€ 0,50
   
Fotokopies plannen groter dan A3  
Digitaal bezorgen via mailstuk€ 15,00
Print/fotokopiestuk€ 20,00

Volgende categorieën zijn vrijgesteld van deze retributie: 

  • Aanvragen fotokopies/scans door het gemeentebestuur of het OCMW van Dentergem; 
  • Aanvragen fotokopies/scans door de Dentergemse kerkfabrieken; 
  • Aanvragen fotokopies/scans door de politiezone (MIDOW), hulpverleningszone (MIDWEST), de Staat, de Gemeenschappen, Gewesten en Provincies. 

Contact

Adres
Gemeentehuis Dentergem Kerkstraat 1 , 8720 Dentergem
Tel.
051 57 55 20
omgeving@dentergem.be