Protocollen

Wanneer persoonsgegevens worden doorgegeven aan of ontvangen van andere publiekrechtelijke instanties, wordt een afsprakenkader vastgelegd voor deze verwerking in een protocol. Dit afsprakenkader heeft onder andere betrekking op de doeleinden en de rechtmatigheid van de verwerking en de beveiliging van de persoonsgegevens.