Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) goedgekeurd

Gepubliceerd op maandag 27 mrt 2023 om 11:12
Op 10 maart 2023 heeft de Vlaamse regering het besluit goedgekeurd dat de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) definitief vaststelt voor het Vlaamse Gewest.

Het goedgekeurde PAS is opgevat als een omvattend, niet-reglementair, realisatiegericht programma dat volgende onderdelen bevat:

  • brongerichte maatregelen om de emissie en depositie van stikstof te verminderen; 
  • een stikstofsaneringsplan met herstelmaatregelen voor de natuurkwaliteit en het natuurlijk milieu in SBZ-H; 
  • kaders voor de beoordeling van de impact van activiteiten die NOx of ammoniak uitstoten; 
  • een pakket flankerende maatregelen om sectorinspanningen te ondersteunen; 
  • een systeem voor monitoring en borging van de programmadoelen. 

Inkijken van de maatregelen

Je kan onderstaande bijlagen en meer info terugvinden via de website www.vlaanderen.be/stikstof of via de website van team Mer.

De documenten kunnen ook worden ingekeken bij de dienst Omgeving. Hiervoor maak je online een afspraak of telefoneer je naar 051 57 55 20.