Kostprijs

De prijs van opvang is wettelijk geregeld: er zijn minima en maxima bepaald waarbinnen de bijdrage die je als ouder betaalt, moet vallen. Binnen die grenzen bepaalt het organiserend bestuur de ouderbijdrage.

 • Voor- en naschoolse opvang: € 0,90 per begonnen halfuur
 • Schoolvrije dagen en vakantiedagen:
  • € 10 per volledige dag (+6 uur)
  • € 5,50 per halve dag (3-6 uur)
  • € 3,25 voor minder dan 3 uur
 • Opvang voor en na gemeentelijke activiteiten (sport, jeugd, cultuur...):
  • € 1,80 per opvangmoment
 • Op woensdagnamiddag:
  • € 0,90 per begonnen halfuur met een max. bedrag van € 5,50 per begonnen halfuur

Contact

Adres
Sociaal Huis Wegwijs Kasteeldreef 1 , 8720 Wakken
Tel.
056 62 10 16
kinderopvang@dentergem.be