Energieprestatiecertificaat voor een kleine niet-residentiële eenheid (EPC kNR)

Wat

Het EPC voor kleine niet-residentiële eenheden (kortweg EPC kNR) wordt sinds 2020 opgemaakt bij de verhuur, verkoop en andere overdracht van gebouweenheden die niet bestemd zijn om te wonen.

Dit EPC (energieprestatiecertificaat) toont aan hoe energiezuinig een kleine niet-residentiële gebouweenheid is. Op het EPC staan ook concrete aanbevelingen om de gebouweenheid energiezuiniger te maken.

Voorwaarden

 • Wie zijn kleine horeca- of handelszaak, klein kantoor, praktijk, B&B, … overdraagt of verhuurt, moet steeds over een geldig EPC kNR beschikken.
  • Op het moment dat de gebouweenheid wordt aangeboden voor bijvoorbeeld verkoop of verhuur, moet het EPC NR beschikbaar zijn.
  • Op het moment van de overdracht (uiterlijk op de datum van het verlijden van de akte of het vestigen van het opstalrecht of de erfpacht), moet het EPC NR aan de nieuwe eigenaar of huurder bezorgd zijn.
  • Er zijn enkele uitzonderingen.
 • Bij het te koop en te huur stellen, moeten een aantal elementen uit het EPC vermeld worden in advertenties of bekendmakingen waarin het pand te koop of te huur wordt aangeboden. De verplichte vermelding van EPC-gegevens in advertenties geldt voor eigenaars, maar evenzeer voor makelaars, notarissen, …
 • Het EPC kNR wordt opgesteld per kleine niet-residentiële gebouweenheid. Deze eenheden hebben een niet-residentiële bestemming en zijn klein. Ze mag dus zelf niet groot zijn en mag ook geen deel zijn van een groot niet-residentieel geheel, zoals een winkelcentrum. Er moet voldaan zijn aan de volgende voorwaarden.
  • De bruikbare vloeroppervlakte van de eenheid is niet groter dan 500 m².
  • Het aaneengesloten niet-residentiële geheel dat de eenheid bevat mag niet groter zijn dan 1000 m² en bevat geen niet-residentiële eenheid die groter dan 500 m² is.

Op de website voor professionelen vindt u meer uitleg over ‘klein niet-residentieel’ en het ‘aaneengesloten niet-residentiële geheel’.

 • Het EPC is 10 jaar geldig, maar vervalt
  • als de gebouweenheid van bestemming verandert, bijvoorbeeld van winkel, restaurant of kantoor naar wonen of omgekeerd
  • of als een nieuw EPC is ingediend.
 • Bekijk het voorbeeld-EPC kNR om te weten hoe een EPC eruitziet.
  • Het EPC kNR vermeldt een energiescore en een energielabel (van F tot A+) dat de energieprestatie van het gebouw weergeeft op een schaal van rood (slecht) naar groen (goed).
  • Het EPC kNR bevat ook aanbevelingen over hoe de kleine niet-residentiële gebouweenheid nog energiezuiniger gemaakt kan worden. Het EPC kNR legt geen eisen op aan het gebouw.

Procedure

 • Een EPC voor een klein niet-residentieel gebouw moet opgemaakt worden door een erkend energiedeskundige type A. Een energiedeskundige type A kan een vooronderzoek uitvoeren om te bepalen of een EPC voor kleine niet-residentiële eenheden nodig is.
 • De energiedeskundige
  • doet de nodige vaststellingen tijdens een plaatsbezoek
  • kijkt naar de isolatiematerialen, de ramen, de installaties voor verwarming, koeling, warm water, ventilatie, …
  • registreert meterstanden en metingen van hernieuwbare technologieën op de site
  • maakt gebruik van bewijsstukken. Dat zijn documenten van de eigenaar of gebouwbeheerder die de aanwezigheid van isolatie, materialen of toestellen aantonen. Op de aanstiplijst staat welke documenten de eigenaar aan de energiedeskundige bezorgt.
  • gebruikt een softwareprogramma van de overheid om het EPC kNR op te maken.