Vermindering van de onroerende voorheffing voor een energiezuinig nieuw gebouw

Wat

U kunt voor een nieuw energiezuinig gebouw (woning, appartement, ...) een vermindering van de onroerende voorheffing krijgen.

Voorwaarden

De vermindering van de onroerende voorheffing wordt bepaald door het E-peil van het gebouw. Om de vermindering te krijgen moet dat E-peil aanzienlijk lager zijn dan het E-peil dat sowieso gehaald moet worden. Het E-peil hangt af van de:

 • compactheid van het gebouw
 • thermische isolatie
 • luchtdichtheid
 • ventilatie
 • verwarmingsinstallatie en het systeem voor warmwatervoorziening
 • oriëntatie en bezonning
 • koelinstallatie
 • verlichtingsinstallatie (enkel bij kantoren en scholen).

Het toegekende E-peil moet betrekking hebben op het volledige gebouw/woning.

 • Het E-peil van uw woning vindt u op het 'EPC Bouw'. Het E-peil bestaat uit de letter E + een getal, bijv. E25, E30,....
  • Voorbeeld van EPC-Bouw bij aangifte tot 2019
  • Voorbeeld van EPC Bouw bij aangifte vanaf 2020.
 • De vermindering kan enkel toegekend worden voor een:
  • nieuwbouw (een nieuw gebouw met een stedenbouwkundige vergunning verkregen na 1 januari 2006 en met EPB-aangifte bij het Vlaamse Energieagentschap (VEA) vanaf 1 januari 2008)
  • verbouwingen die gelijkgesteld worden met nieuwbouw:
   • herbouw na volledige afbraak
   • casco verbouwing met een 'beschermd volume' dat groter is dan 3000 m³
   • een deel dat aan een gebouw werd toegevoegd en waaraan een apart perceelnummer met een apart kadastraal inkomen werd toegekend.
 • Voor nieuwbouw moet de onroerende voorheffing de eerste keer betaald worden in het jaar dat volgt op het jaar waarin het onroerend goed in gebruik werd genomen.
 • De eigenaar hoeft niet gedomicilieerd te zijn in het gebouw.
 • De vermindering wordt ook toegekend voor een tweede verblijf of voor een vennootschap.
 • Sinds 2013 geldt de vermindering voor een periode van 5 jaar (voordien 10 jaar). De periode loopt door ook als de woning van eigenaar verandert.
 • U kunt de vermindering alleen krijgen als het E-peil laag genoeg is. Het moet lager zijn dan een bepaald maximum.
 • De vermindering wordt toegekend vanaf het aanslagjaar dat volgt op het jaar waarin het E-peil wordt toegekend. U vindt dat jaartal van toekenning in de datum op uw EPC Bouw, dat links onderaan staat, boven de handtekening van de verslaggever.
  • Voorbeeld van EPC-Bouw bij aangifte tot 2019.
  • Voorbeeld van EPC Bouw bij aangifte vanaf 2020.
 • Deze vermindering kan worden gecombineerd met andere verminderingen van de onroerende voorheffing, zoals de vermindering voor kinderbijslaggerechtigde kinderen, voor personen met een handicap, of voor een bescheiden woning.

Procedure

 • Als een onroerend goed in aanmerking komt voor deze vermindering van de onroerende voorheffing, zal de vermindering automatisch toegekend worden op het aanslagbiljet.
  Is dat niet het geval en denkt u dat u toch recht hebt op deze vermindering? Dan kunt u een bezwaar indienen. Op de website van de Vlaamse belastingdienst staat hoe u schriftelijk of online bezwaar kunt indienen.
 • Bij appartementsgebouwen kan het gebeuren dat de vermindering niet automatisch is toegekend op het aanslagbiljet. Ook dan kunt u bezwaar indienen.
 • Als de woning van eigenaar verandert, dan krijgt de nieuwe eigenaar automatisch ook deze vermindering voor de resterende periode van de 5 jaar waarin de korting werd toegekend.

Kostprijs

Er is een korting van 50% of 100% op de onroerende voorheffing en dat voor een periode van 5 jaar.
De korting hangt af van het jaar van de bouwaanvraag en het E-peil van uw woning.

Aanvraag stedenbouwkundige vergunningmaximaal E20E21 t/m E30E31 t/m E40E41 t/m E50E51 t/m E60
van 1 januari 2016 tot en met
31 december 2021
100% korting gedurende
5 jaar
50% korting gedurende
5 jaar
geen kortinggeen kortinggeen korting
van 1 januari 2014 tot en met
31 december 2015
100 % korting
gedurende 5 jaar
100 % korting
gedurende 5 jaar
50% korting gedurende
5 jaar
geen kortinggeen korting
van 1 januari 2013 tot en met
31 december 2013
100 % korting
gedurende 5 jaar
100 % korting
gedurende 5 jaar
50% korting gedurende 5 jaar50% korting gedurende 5 jaargeen korting
voor 1 januari 201340% korting gedurende 10 jaar40% korting gedurende 10 jaar40% korting gedurende 10 jaar20% korting gedurende 10 jaar20% korting gedurende 10 jaar

Als u een korting van 100% krijgt, dan ontvangt u van de Vlaamse Belastingdienst een aanslagbiljet met een te betalen bedrag van 0 euro.

Op de website van de Vlaamse Belastingdienst kunt u zelf nagaan hoeveel onroerende voorheffing u zult moeten betalen op basis van het E-peil van uw woning.