Verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen door ondernemingen

Wat

Een onderneming, vrij beroep of natuurlijk persoon die een investering in energiebesparing of hernieuwbare energie uitvoert, kan onder bepaalde voorwaarden een investeringsaftrek krijgen.

De federale overheid verrekent deze investeringsaftrek op de winst van het belastbaar tijdperk waarin de investeringen gebeurden.

Voorwaarden

De fiscale investeringsaftrek is geldig voor:

 • belastingplichtigen onderworpen aan de personenbelasting: dat zijn de natuurlijke personen die winsten ontvangen uit een industriële, commerciële of landbouwactiviteit
 • belastingplichtigen onderworpen aan de vennootschapsbelasting of aan de belasting der niet-verblijfhouders;
 • de beoefenaars van vrije beroepen, ambten, posten en andere winstgevende bezigheden.

Informatie over de verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen (waarvoor het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap deels bevoegd is) vindt u hieronder en in de Handleiding verhoogde investeringsaftrek. Deze handleiding bevat ook verwijzingen over de andere investeringen.

Procedure

 • De verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen door ondernemingen is een federale maatregel. U vindt de contactgegevens van de Federale Overheidsdienst Financiën onderaan.
 • Om de verhoogde aftrek te verkrijgen moet een attest worden voorgelegd dat afgeleverd wordt door de regionale overheid waar de investering gebeurt.
  • In Vlaanderen worden de attesten afgeleverd door het Vlaamse Energie- en Klimaatagentschap (VEKA). De attesten kunt u online aanvragen.
  • De belastingplichtige moet op zijn beurt het attest indienen samen met de belastingaangifte voor de periode waarin de investeringen zijn gedaan.
 • Stavingsdocumenten van uw dossier kunt u mailen naar investeringsaftrek.veka@vlaanderen.be. Voor een vlotte behandeling vragen wij u volgende regels te respecteren bij het opsturen van de stavingsdocumenten per mail:
  • bezorg ons voor elk dossier een afzonderlijke mail (meerdere dossiers = evenveel afzonderlijke mails)
  • bundel de ondertekende aanvraag en de facturen samen tot één pdf-document, met als bestandsnaam het dossiernummer
  • verstuur de pdf als bijlage van de mail (wij aanvaarden enkel pdf-formaat).
  • Onze systemen laten slechts 10 MB per mail toe. Gebruik voor grotere bestanden volgende alternatieven:
   • plaats de bestanden in een One Drive map en deel die map met het VEKA. Bezorg de link via mail aan investeringsaftrek.veka@vlaanderen.be
   • of plaats ze op een lokale server van uw onderneming waar u het VEKA toegang toe geeft.
  • Zijn bovenstaande alternatieven niet mogelijk? Neem contact met ons op via investeringsaftrek.veka@vlaanderen.be. We bekijken of u eventueel uw bestanden kunt opladen op onze systemen. Verstuur nooit info via “We Transfer”, want uw gegevens zijn via deze weg niet veilig.
  • Het kan gebeuren dat mails verstuurd vanuit investeringsaftrek.veka@vlaanderen.be, als SPAM of ongewenste mail worden beschouwd. Daarom raden we u aan om het mailadres investeringsaftrek.veka@vlaanderen.be als betrouwbaar mailadres aan te duiden in uw mailprogramma, zodat de mails in uw mailbox terecht komen.
 • Bent u niet in de mogelijkheid om uw documenten te digitaliseren? In dat geval mag u alle documenten per post opsturen. Hou er rekening mee dat correspondentie per post grote vertraging kan oplopen, waardoor de tijdige aflevering van de attesten niet gegarandeerd kan worden. In dit kader verwijzen wij naar de bepaling die ook op elke beslissing vermeld is: “Indien de belastingaangifte al gebeurd is op het moment dat u het attest ontvangt, moet u (een kopie van) het attest binnen de 30 dagen na ontvangst bezorgen aan de Administratie der Directe Belastingen. De Controleur van de belastingen ontvangt een kopie van de beslissing zodat hij kan overgaan tot rectificatie van uw belastingaangifte.”

Kostprijs

Voor inkomstenjaar 2022 (aanslagjaar 2023) bedraagt de verhoogde aftrek 13,5%.

Uitzonderingen

Als een van de ondersteuningsmaatregelen in het kader van COVID-19, wordt aan eenmanszaken, vrije beroepen en ondernemingen die voldoen aan de fiscale definitie van kleine vennootschap een forfaitaire investeringsaftrek van 25% toegekend voor alle energiebesparende investeringen verkregen of tot stand gebracht tussen 12 maart 2020 en 31 december 2022. Deze ondernemingen hebben hiervoor geen attest nodig van het VEKA.

Regelgeving

Artikel 69 van het Wetboek der Inkomstenbelasting (W.I.B.) biedt ondernemingen de mogelijkheid hun belastbare winst te verminderen met een verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen. De aftrek wordt verricht op de winst van het belastbaar tijdperk tijdens hetwelk de vaste activa zijn verkregen of tot stand zijn gebracht.