Aanmelding en erkenning van een toeristisch logies

Wat

Als u mensen tegen betaling te slapen legt, moet uw logies altijd voldoen aan enkele basisnormen in verband met (brand)veiligheid, kwaliteit, verzekering en hygiëne. Per logiestype en per eventuele benaming die u gebruikt voor uw logies, zijn er bovendien specifieke uitbatingsnormen.

Voorwaarden

Het Logiesdecreet legt de regels vast voor alle vormen van verblijfsaccommodatie die worden aangeboden op de toeristische markt. De regels van het Logiesdecreet gelden niet voor:

 • jeugdverblijven
 • bivakplaatsen
 • festivalcampings
 • gratis logies
 • verhuur aan familie en vrienden
 • paalkamperen ...

Basisnormen

Als u mensen tegen betaling te slapen legt, moet uw logies altijd voldoen aan zeven basisnormen voor brandveiligheid en kwaliteit. Het maakt niet uit

 • of het om een professionele uitbating of om een bijverdienste gaat
 • of het logies rechtstreeks of via tussenpersonen of een internetplatform (zoals Airbnb of Booking.com) wordt aangeboden.

Algemene normen

Het Logiesdecreet onderscheidt twee logiescategorieën. Elke vorm van verblijfsaccommodatie behoort tot een van die twee categorieën. Voor elk van beide categorieën geldt een beperkt aantal algemene exploitatienormen.

 • Biedt u kamergebonden logies aan, dus een overnachting in een gebouw? Dan moet u in elk geval voldoen aan een aantal algemene openings- en uitbatingsvoorwaarden op het vlak van meubilair, verlichting, elektriciteit, afsluitbaar sanitair, verduistering, verluchting, …
 • Biedt u terreingebonden logies aan, zoals kampeerplaatsen of vakantiehuisjes in groep? Ook dan moet u in elk geval voldoen aan een aantal algemene openings- en uitbatingsvoorwaarden op het vlak van gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen, de aanwezigheid van waterkraantjes, lozingspunten, afvalverzamelplaatsen, elektriciteitsaansluitingen, …

Als uw logies aan de voorwaarden van één van die twee categorieën voldoet, dan mag u het uitbaten als ‘logies’. U kiest zelf in welke categorie uw logies valt, afhankelijk van de aard van het logies.

Met de algemene openings- en uitbatingsvoorwaarden biedt u uw gasten en uzelf, als uitbater, een minimale kwaliteitsgarantie. Het verschil met uw concurrenten maakt u daarna zelf, met extra comfort en een persoonlijke aanpak.

Specifieke normen voor beschermde benaming

Als u in uw promotie een beschermde benaming wilt gebruiken, dan moet uw logies boven op de algemene openings- en uitbatingsnormen voldoen aan een aantal specifieke openings- en uitbatingsnormen, zodat het de verwachtingen van de bezoekers inlost.

In de categorie kamergebonden logies zijn er 4 beschermde benamingen, die elk hun eigen specifieke openings- en uitbatingsvoorwaarden hebben:

In de categorie terreingebonden logies zijn er 3 beschermde benamingen, die elk hun eigen specifieke openings- en uitbatingsvoorwaarden hebben:

Ook zonder het gebruik van een of meer van deze benamingen, staat het u uiteraard vrij om uw logies te profileren en te promoten met andere, niet-beschermde benamingen, zoals sportlogies, fietslogies, zorgverblijf, stiltelogies, gastronomisch paradijs, …

Erkenning

Per beschermde benaming is ook een (vrijwillige) erkenning door Toerisme Vlaanderen mogelijk. Aan die vrijwillige erkenning zijn geen bijkomende voorwaarden verbonden. Ook als u geen beschermde benaming gebruikt, kunt u vrijwillig een erkenning aanvragen. In dat geval kunt u een erkenning aanvragen als ‘logies’.

De erkenning door Toerisme Vlaanderen is een kwaliteitslabel dat vertrouwen wekt. Het erkenningsschild aan de muur en op uw website, uw nieuwsbrief of uw drukwerk geeft (potentiële) toeristen de boodschap dat de veiligheid en de kwaliteit van uw logies in orde zijn. De erkenning geeft ook toegang tot onder meer de logiessubsidies en het toegankelijkheidslabel.

U mag meer dan één (beschermde) benaming gebruiken om uw logies te promoten, op voorwaarde dat het voldoet aan de bijkomende uitbatingsvoorwaarden die bij die benamingen horen. U kunt uw logies dus ook laten erkennen met verschillende benamingen en eventueel bijhorende comfortclassificaties, zolang het voor de toerist maar duidelijk en transparant blijft.

Comfortclassificatie

Erkende hotels, B&B's, vakantiewoningen, campings en vakantieparken kunnen boven op hun erkenning ook nog voor een comfortclassificatie kiezen. Dat is een sterrensysteem dat het comfortniveau van het logies aangeeft. Als het logies aan de bijkomende uitbatingsvoorwaarden van zijn specifieke benaming voldoet, krijgt het sowieso één ster. Per beschermde benaming zijn er dan bijkomende comfortniveaus voor de volgende sterren.

Er zijn specifieke comfortclassificaties voor

Er is geen comfortclassificatie voor

 • een logies zonder beschermde benaming
 • een hostel
 • een camperterrein.

Brussel

Toeristische verblijven in Brussel vallen onder de regelgeving van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Procedure

Zodra uw logies voldoet aan de verplichte basisvoorwaarden en de algemene uitbatingsnormen voor een kamer- of een terreingebonden logies, dan mag u uw logies beginnen uit te baten. U kunt zich het best vooraf laten adviseren door Toerisme Vlaanderen en andere organisaties, maar u hoeft niet te wachten op een controlebezoek om uw eerste gasten te ontvangen.

U moet uw logies wel eerst aanmelden bij Toerisme Vlaanderen. Die meldingsplicht geldt voor alle logiesvormen. De aanmelding is een eenvoudige online procedure via het uitbatersportaal voor logiesuitbaters. Na uw aanmelding kan Toerisme Vlaanderen contact opnemen voor een plaatsbezoek en een adviserend gesprek.

Ook een erkenning van uw logies kunt u via het uitbatersportaal aanvragen. U kunt ook het papieren aanvraagformulier gebruiken. Een logiesadviseur van Toerisme Vlaanderen maakt daarna een afspraak voor een controlebezoek en een adviserend gesprek. Als u een beschermde benaming gebruikt voor uw logies, berekent de logiesadviseur spontaan ook het comfortniveau van uw logies. U kiest zelf of u een erkenning met of zonder comfortclassificatie neemt.

Was uw logies vergund volgens het vorige logiesdecreet? Dan hoeft u voorlopig niets te doen. In de loop van 2017 heeft Toerisme Vlaanderen contact met u opgenomen om uw vergunning om te zetten in een erkenning. U krijgt twee jaar tijd om daarover te beslissen.

Was uw logies aangemeld volgens het vorige logiesdecreet? Dan is uw logies automatisch aangemeld voor het huidige logiesdecreet. U kunt een erkenning (al of niet met comfortclassificatie) krijgen volgens het huidige logiesdecreet.

Kostprijs

De erkenning als logies en de eventuele comfortclassificatie zijn gratis.

Regelgeving

Decreet houdende het toeristische logies van 5 februari 2016, zoals gewijzigd door het decreet van 10 maart 2017.