Erkenning als verblijf Toerisme voor Allen

Wat

Jeugdverblijven en vakantiecentra kunnen een erkenning behalen als verblijf Toerisme voor Allen. Dat houdt in dat zij specifieke inspanningen leveren om bepaalde groepen in onze samenleving van een vakantie te laten genieten. Daarnaast moeten die verblijven voldoen aan specifieke criteria voor veiligheid, comfort en hygiëne.

Voorwaarden

Om erkend te worden, moet een toeristisch bedrijf gelegen zijn in het Vlaamse Gewest. Een verblijf in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad kan alleen erkend worden als de exploitant op basis van zijn activiteiten als 'uitsluitend behorend tot de Vlaamse Gemeenschap' kan worden beschouwd (Toerisme voor Allen-decreet).

Een verblijf moet verder voldoen aan specifieke erkenningscriteria in verband met:

  • drempelverlagende maatregelen
  • brandveiligheid
  • hygiëne, comfort en classificatienormen
  • aanleveren van statistische gegevens.

Om erkend te worden, doet het er niet toe of de uitbater een privépersoon, een vennootschap, een feitelijke vereniging, een plaatselijke (jeugd)groep of een vzw is. Ook wordt er geen minimumcapaciteit opgelegd.

Procedure

Op de website van Toerisme Vlaanderen leest u hoe u een erkenning als verblijf Toerisme voor Allen aanvraagt.