Erfgoedlening

Wat

Voor werken aan beschermd onroerend erfgoed of gebouwen opgenomen in de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed kunt u een erfgoedlening aanvragen. De erfgoedlening heeft een lage intrestvoet. De lening is niet bedoeld voor de aankoop van een onroerend goed.

Voorwaarden

Alleen eigenaars van onroerend erfgoed kunnen de lening aanvragen, zowel particulieren als ondernemingen, verenigingen of openbare besturen.

Het onroerend erfgoed is beschermd of opgenomen in de vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed. De volgende werken komen in aanmerking:

  • restauratie- of renovatiewerken
  • werken in functie van gebruik, hergebruik of herbestemming
  • nieuwbouwingrepen aan of aanleunend aan de erfgoedlocatie (inclusief uitbreiding)
  • ingrepen om de duurzaamheid en energieprestatie van het erfgoed te verbeteren.

De erfgoedlening kan niet gebruikt worden om bestaande leningen te herfinancieren. U kunt de erfgoedlening wel combineren met een andere (hypothecaire) lening voor hetzelfde onroerend goed.

Het project moet in orde zijn met de nodige vergunningen en toelatingen. De werken aan beschermd onroerend erfgoed moeten uitgevoerd worden volgens de Onroerenderfgoedregelgeving. Voor werken aan gebouwen opgenomen in de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed, gelden bijkomende voorwaarden.

Procedure

Er zijn 2 types erfgoedleningen met aparte procedures en formulieren.

Kostprijs

Financieel voordeel

De lening bedraagt minimum 25.000 euro en maximum 250.000 euro. Uw eigen inbreng bedraagt minimaal 20% van de totale investering.

De vaste looptijd bedraagt minimum 3 jaar en maximum 20 jaar.

De intrestvoet voor leningen bedraagt op dit moment 1%.

Contact

Adres
Archief Baljuwstraat 3 , 8720 Dentergem

Andere opzoekmomenten zijn mogelijk op afspraak.

Alle openingsuren Dienst Archief