Woordje uitleg bij werken Mandelbrug vanaf 8 april

Beste inwoners,

De wegeniswerken in Wielsbeke veroorzaken enige beroering, ook in onze gemeente.

Om een en ander in een juist daglicht te stellen, willen wij u informeren over wat reeds voorafgegaan is aan de genomen beslissingen.

Enkele maanden geleden is men gestart met de wegeniswerken. Met gebruik van verkeerslichten was men toen bezig met voorbereidende nutswerken op de Heirweg in Sint-Baafs-Vijve. Op het moment dat de werken de Mandelbrug naderden, werd door lokaal bestuur Wielsbeke aan onze gemeente de vraag gesteld om de Mandelbrug volledig af te sluiten en een omleiding te voorzien.

Gezien de impact hiervan, een impact waar we ons weldegelijk van bewust zijn, werd hiervoor op 15 januari, in ons gemeentehuis een vergadering gehouden. Op deze vergadering werd er vanuit lokaal bestuur Dentergem gesteld dat dit niet het passende moment was, aangezien het kruispunt ‘Verre Ginste’ (Gentstraat) nog niet bereikbaar was voor het verkeer. Deze Gentstraat was en is van cruciaal belang om een deftige omleiding te kunnen realiseren, niet in het minst voor het zwaar verkeer.

Aldus drongen wij erop aan de werken aan de Mandelbrug uit te stellen tot na de openstelling van de Gentstraat.

Dit is, dankzij ons aandringen, zo lang als nodig uitgesteld. Er werd ons immers verzekerd dat de Gentstraat tegen 8 april opnieuw opengesteld zou worden.

Eens deze datum naderde, ontving ons lokaal bestuur opnieuw de vraag tot het afsluiten van de bruggen ter hoogte van de Mandelstraat en Hooie.

Na nieuw overleg en advies bleek deze afsluiting de enige veilige oplossing om chaos te vermijden.

We zijn er ons terdege van bewust dat dergelijke ingreep voor een aantal mensen ongemakken kan en zal veroorzaken, maar het is onze taak als lokaal bestuur om de veiligheid te allen tijde te laten primeren.

Er werd met gemeente Wielsbeke afgesproken dat er hieromtrent een gezamenlijke communicatie zou gevoerd worden. Samen met u stelden we echter vast dat Wielsbeke zijn berichtgeving enkele uren voor Dentergem verspreid heeft.

Eens de startdatum van 8 april (quasi) zeker was, werd besloten om tijdig een politiereglement op te stellen voor een tijdelijk parkeerverbod in de Molenstraat. Er werd overgegaan tot het opmaken van dit politiereglement nadat de gemeente kon zorgen voor alternatieven voor de bewoners die problemen zouden ondervinden om hun wagen te parkeren.

Het parkeerverbod dat ingaat op 8 april werd op 4 april kenbaar gemaakt in de Molenstraat door het plaatsen van verkeersborden. Op dezelfde dag werd ook een brief aan de inwoners van de Molenstraat bezorgd met extra informatie over dit tijdelijk parkeerverbod.

Het feit dat er enkele uren tussen het plaatsen van de borden en het overhandigen van de brief zaten, zorgde voor vragen en misnoegdheid bij een aantal inwoners. We zijn ervan overtuigd dat eventuele bezorgdheden hier echter niet nodig zijn.

Verder ging er in de namiddag van 4 april ook nog een vergadering door in Wielsbeke over het plaatsen van signalisatie. Gemeente Dentergem heeft hier de nodige instructies gegeven en hoopt dat deze correct zullen uitgevoerd worden.

Verder werd tijdens deze vergadering ook de vraag gesteld om een kabel door te trekken tot aan de kerk in Wakken. Lokaal bestuur Dentergem heeft geoordeeld dat deze werken inderdaad dan moeten kunnen uitgevoerd worden, maar dat er maximaal moet gelet worden op parkeermogelijkheid in de Mandelstraat.

Wij hopen dat bovenstaande mededeling intussen een aantal van uw vragen en bezorgdheden kon uitklaren.

Wij willen u op het hart drukken dat ons lokaal bestuur steeds bereid is op een constructieve en realistische manier de situatie te bekijken en bij te sturen waar mogelijk.

Tevens heeft de gemeente Dentergem er bij de politie uitdrukkelijk op aangedrongen om de situatie nauwlettend op te volgen.

Op onze website zal u op www.dentergem.be/werken-Mandelbrug de evolutie en eventuele updates van de werken kunnen volgen.

Intussen heeft ook De Lijn laten weten dat er geen bushaltes verdwijnen en er enkel lichte wijzigingen in de uurregelingen zullen plaatsvinden.

Met vriendelijke groet,

het college van burgemeester en schepenen