Onderhoud van kleine landschapselementen

Vraag online aan

Voor het knotten van een wilg wordt een vergoeding toegekend van 6 euro per stam en per knotbeurt. De aanvraag verloopt online. De subsidie is onderworpen aan een aantal voorwaarden: 

  • minimaal  5 knotwilgen per aanvraag
  • de toelage is om de 5 jaar of meer toekenbaar
  • het omvormen van hoogstammige bomen tot knotwilgen wordt niet betoelaagd
  • gedeeltelijk knotten wordt niet betoelaagd. Het verwijderen van de takken moet tot op de bestaande knot gebeuren
  • het knotten dient te gebeuren in de periode van 1 november tot 1 maart
  • de boom moet minimum 40 cm omtrek hebben op 1,5m om voor de betoelaging in aanmerking te komen.

De subsidie kan worden aangevraagd door:

  • eigenaars van eigendommen
  • gebruikers van eigendommen
  • verenigingen die werken uitvoeren in opdracht van de eigenaar/pachter/gebruiker

Contact

Adres
Gemeentehuis Dentergem Kerkstraat 1 , 8720 Dentergem
Tel.
051 57 55 20
omgeving@dentergem.be