Sociaal Huis - OCMW Dentergem

Verwarmingstoelage

Print deze pagina

Wie heeft recht op een verwarmingstoelage ?

 • Categorie 1 : personen met recht op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de verplichte ziekteverzekering
 • Categorie 2 : personen met een bruto belastbaar gezinsinkomen dat lager is of gelijk aan € 19.566,25 , verhoogd met € 3.622,24 per persoon ten laste.
 • Categorie 3 : personen met, hetzij een procedure tot collectieve schuldenregeling, hetzij een procedure tot schuldbemiddeling en die niet in staat zijn hun verwarmingsfactuur te betalen.

Welke zijn de in aanmerking komende brandstoffen?

 • Huisbrandolie
 • Verwarmingspetroleum (type c)
 • bulkpropaangas

Propaangas en butaangas in gasflessen en aardgas via aansluiting op het stadsdistributienet komen niet in aanmerking.

Bedrag van de verwarmingstoelage :

Het bedrag van de toelage hangt af van de brandstofsoort, de prijs per liter en de categorie waartoe u behoort. Het bedrag schommelt tussen 14 cent en 20 cent per liter. In ieder geval is de toelage beperkt tot 1.500 liter per winter en per huishouden. Voor kleine hoeveelheden aan de pomp aangekochte huisbrandolie of verwarmingspetroleum (type c) is er een forfaitaire verwarmingstoelage van € 210.

De brandstof mag enkel gebruikt worden om te verwarmen en dient geleverd te zijn tussen 1 januari 2021 en 31 december 2021.

Waar en wanneer aanvragen ?

De aanvraag dient te gebeuren bij het O.C.M.W. en dit binnen de 60 dagen na de levering.

Mee te brengen documenten :

 • Originele factuur
 • Betalingsbewijs factuur
 • Identiteitskaart
 • Rekeningnummer
 • Voor categorie 3 : attest schuldbemiddelaar


Zoeken
Sociaal Huis

Kasteeldreef 1
8720 Dentergem
T 056 62 10 10
F 056 61 49 88

OPENINGSUREN (met uitzondering van de zomermaanden)

BALIE - OPLAADTERMINAL :

MAANDAG :

08u30-12u00 & 13u30-16u30
DINSDAG :
08u30-12u00 & 13u30-17u30
WOENSDAG :
08u30-12u00 & 13u30-16u30
DONDERDAG :
08u30-12u00 & namiddag gesloten
VRIJDAG :
08u30-12u00 & 13u30-16u00

SOCIALE DIENST :

MAANDAG :
09u00-11u30 & 14u00-16u00
DINSDAG :
09u00-11u30 & 15u00-17u00
WOENSDAG :
09u00-11u30 & enkel na afspraak
DONDERDAG :
09u00-11u30 & enkel na afspraak
VRIJDAG :
09u00-11u30 & enkel na afspraak

Nieuwsbrief