Sociaal Huis - OCMW Dentergem

Tussenkomst in de kosten voor huisvuilophaling

Print deze pagina

Wat

Rechthebbenden ontvangen per semester 2 rollen kleine gele restafvalzakken. Deze worden afgehaald bij de Sociale Dienst van het O.C.M.W.

Voor wie

Stoma-, incontinentie- en thuisdialysepatiënten.

Voorwaarden

  • de aanvrager dient gedomicilieerd te zijn in de gemeente Dentergem en mag niet bestendig opgenomen zijn in een ziekenhuis, woon- en zorgcentrum of een verzorgingsinstelling
  • er dient jaarlijks een doktersattest voorgelegd te worden waarop vermeld staat dat de aanvrager lijdt aan chronische incontinentie, een thuisdialyse- of een stomapatiënt is
  • de aanvrager die lijdt aan chronische incontinentie dient de minimumleeftijd van 12 jaar bereikt te hebben

Hoe dient u een aanvraag in tot het bekomen van een tussenkomst in de kosten voor huisvuilophaling

De vuilniszakken  dienen te worden afgehaald  bij de sociale dienst van het O.C.M.W. , Kasteeldreef 1, 8720 Dentergem, uiterlijk op de laatste dag van het eerste en het tweede semester van het dienstjaar waarop de toelage betrekking heeft.

Contactpersoon : Sophie Vankeirsbilck - 056/62.10.19
Email : sophie.vankeirsbilck@ocmwdentergem.be

ReglementZoeken
Sociaal Huis

Kasteeldreef 1
8720 Dentergem
T 056 62 10 10
F 056 61 49 88

OPENINGSUREN (met uitzondering van de zomermaanden)

BALIE - OPLAADTERMINAL :

MAANDAG :

08u30-12u00 & 13u30-16u30
DINSDAG :
08u30-12u00 & 13u30-17u30
WOENSDAG :
08u30-12u00 & 13u30-16u30
DONDERDAG :
08u30-12u00 & namiddag gesloten
VRIJDAG :
08u30-12u00 & 13u30-16u00

SOCIALE DIENST :

MAANDAG :
09u00-11u30 & 14u00-16u00
DINSDAG :
09u00-11u30 & 15u00-17u00
WOENSDAG :
09u00-11u30 & enkel na afspraak
DONDERDAG :
09u00-11u30 & enkel na afspraak
VRIJDAG :
09u00-11u30 & enkel na afspraak

Nieuwsbrief