Sociaal Huis - OCMW Dentergem

Tussenkomst in de kosten voor huisvuilophaling

Print deze pagina

Wat 

De tussenkomst aan stoma-, incontinentie- en thuisdialysepatiënten wordt toegekend onder de vorm van 4 rollen kleine huisvuilzakken (2 per semester) of 2 rollen grote huisvuilzakken (1 per semester).

Voor wie 

Stoma-, incontinentie- en thuisdialysepatiënten.

Voorwaarden 

  • De aanvrager is gedomicilieerd in de gemeente Dentergem en is niet bestendig opgenomen in een ziekenhuis, woonzorgcentrum of een verzorgingsinstelling.

  • Er dient bij de aanvraag een doktersattest voorgelegd te worden waarop vermeld staat dat de aanvrager lijdt aan incontinentie, aan thuisdialyse doet of een stomapatiënt is.  Het doktersattest kan geldig zijn voor langer dan één jaar (maximum 5 jaar).

  • De aanvrager die lijdt aan incontinentie dient de minimumleeftijd van 12 jaar bereikt te hebben. Hoe dient u een aanvraag in tot het bekomen van een tussenkomst in de kosten voor huisvuilophaling

Hoe dient u een aanvraag in tot het bekomen van een tussenkomst in de kosten voor huisvuilophaling ?

De vuilniszakken dienen te worden afgehaald bij de sociale dienst van het Sociaal Huis Wegwijs , Kasteeldreef 1, 8720 Dentergem, uiterlijk op de laatste dag van het eerste en het tweede semester van het dienstjaar waarop de tussenkomst betrekking heeft.

Contactpersoon : Sophie Vankeirsbilck - 056/62.10.19
Email : sophie.vankeirsbilck@ocmwdentergem.be

ReglementZoeken
Sociaal Huis

Kasteeldreef 1
8720 Dentergem
T 056 62 10 10
F 056 61 49 88

OPENINGSUREN (met uitzondering van de zomermaanden)

BALIE - OPLAADTERMINAL :

MAANDAG :

08u30-12u00 & 13u30-16u30
DINSDAG :
08u30-12u00 & 13u30-17u30
WOENSDAG :
08u30-12u00 & 13u30-16u30
DONDERDAG :
08u30-12u00 & namiddag gesloten
VRIJDAG :
08u30-12u00 & 13u30-16u00

SOCIALE DIENST :

MAANDAG :
09u00-11u30 & 14u00-16u00
DINSDAG :
09u00-11u30 & 15u00-17u00
WOENSDAG :
09u00-11u30 & enkel na afspraak
DONDERDAG :
09u00-11u30 & enkel na afspraak
VRIJDAG :
09u00-11u30 & enkel na afspraak

Nieuwsbrief