Sociaal Huis - OCMW Dentergem

Thuiszorgpremie

Print deze pagina

Wat

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn kan aan de verzorger van een persoon met een handicap en die minstens drie maanden woonachtig is in de gemeente Dentergem een toelage toekennen.

Voor wie

De toelage is vastgesteld op :

 • € 225 per jaar per ten huize verzorgde persoon met een handicap
 • € 150 per jaar per persoon met een handicap die naar een school of een instelling gaat en dagelijks naar huis komt.
 • € 75 per jaar per persoon met een handicap die minstens wekelijks twee dagen thuis verblijft.

Voorwaarden

 • De persoon met een handicap dient over een attest te beschikken. Op dit attest staat ofwel vermeld: 
 1. getroffen door een handicap van minstens 66%
 2. vermindering verdienvermogen tot 1/3 of minder
 3. vermindering zelfredzaamheid van minstens 9 punten
 4. recht op verhoogde kinderbijslag door het behalen van minstens 4 punten in pijler 1
 5. recht op verhoogde kinderbijslag door het behalen van minstens 6 punten in de 3 pijlers samen.     

Het attest wordt afgeleverd door FOD  Sociale Zekerheid of door een kinderbijslagfonds           

 • De zorgverstrekker en persoon met een handicap moeten op hetzelfde adres ingeschreven zijn in het bevolkings– of vreemdelingenregister van Dentergem. Dit moet blijken uit het attest samenstelling van het gezin.
 • Tussen de zorgverstrekker en zorgbehoevende moet bloed– of aanverwantschap aangetoond worden tot en met de derde graad of de zorgverstrekker en zorgbehoevende dienen een feitelijk gezin te vormen.

 • De zorgverstrekker moet daadwerkelijk instaan voor de begeleiding en verzorging van de persoon met een handicap.
 • De toelage is beperkt cumuleerbaar met de zorgverzekering. De zorgbehoevende mag maximaal gedurende 2 maanden per jaar een toelage in het kader van de zorgverzekering ontvangen. Vooraleer het recht te openen op de toelage van het OCMW moet het recht op de zorgverzekering uitgeput worden. Bij een negatieve beslissing van de zorgkas, kan de toelage voor de thuisverzorging van een persoon met een handicap aangevraagd worden.
 • De persoon met een handicap mag over geen tweede bebouwde eigendom bezitten of er 1 verkocht hebben of geschonken hebben in de laatste 5 jaar.

Hoe dient u een aanvraag in tot het bekomen van een tegemoetkoming voor thuisverzorging van personen met een handicap

Aanvragen worden ingediend door de zorgverstrekker bij de Sociale Dienst van het O.C.M.W. Dentergem. De maatschappelijk werk(st)er onderzoekt uw aanvraag en de Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist over de toekenning.

Contactpersoon : Sophie Vankeirsbilck - 056/62.10.19
Email : sophie.vankeirsbilck@ocmwdentergem.be

Reglement thuiszorgpremieZoeken
Sociaal Huis

Kasteeldreef 1
8720 Dentergem
T 056 62 10 10
F 056 61 49 88

OPENINGSUREN (met uitzondering van de zomermaanden)

BALIE - OPLAADTERMINAL :

MAANDAG :

08u30-12u00 & 13u30-16u30
DINSDAG :
08u30-12u00 & 13u30-17u30
WOENSDAG :
08u30-12u00 & 13u30-16u30
DONDERDAG :
08u30-12u00 & namiddag gesloten
VRIJDAG :
08u30-12u00 & 13u30-16u00

SOCIALE DIENST :

MAANDAG :
09u00-11u30 & 14u00-16u00
DINSDAG :
09u00-11u30 & 15u00-17u00
WOENSDAG :
09u00-11u30 & enkel na afspraak
DONDERDAG :
09u00-11u30 & enkel na afspraak
VRIJDAG :
09u00-11u30 & enkel na afspraak

Nieuwsbrief