Sociaal Huis - OCMW Dentergem

Privacy Policy

Print deze pagina

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 3 september 2018.

OCMW Dentergem,Kasteeldreef 1, 8720 Dentergem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Gemeente en OCMW Dentergem. U dient zich ervan bewust te zijn dat Gemeente en OCMW Dentergem niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Gemeente en OCMW Dentergem respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

1. Bescherming van de persoonsgegevens

1.1. Gemeente en OCMW Dentergem respecteert de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. 

1.2. GDPR wetgeving 2018

Gemeente en OCMW Dentergem engageert zich om te evolueren naar een 100% compliancy conform de GDPR wetgeving in 2018.

De GDPR wetgeving - Algemene Verordening Gegevensverwerking - is een nieuw Europees wetgevend kader met rechtstreeks effect voor de verwerking van persoonsgegevens. Deze vervangt de Europese Privacy-richtlijn.

Deze nieuwe wetgeving betekent nieuwe rechten voor de betrokkenen en verplichtingen voor de verwerkers en verwerkingsverantwoordelijken.

Deze privacy policy is slechts een van de vele stappen die we hiervoor ondernemen. Op aanvraag stellen we onze documentatie met ondernomen maatregelen graag ter beschikking.

1.3. Persoonsgegevens Gemeente en OCMW Dentergem

1.3.1 Gegevens burgers

 • Gemeente en OCMW Dentergem verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van één of meer van onze diensten en omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Gemeente en OCMW Dentergem bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de voornoemde categorieën van persoonsgegevens: 

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Rijksregisternummer
 • Burgerlijke stand
 • Telefoonnummer
 • GSM-nummer
 • E-mailadres
 • Diploma en afstudeerrichting
 • Motivering voor sollicitatie
 • Werkervaring
 • Categorie rijbewijs
 • Curriculum Vitae
 • IP-adres
 • Deze gegevens worden louter gebruikt voor het contact met de burger via e-mail, telefoon of per post. Dus niet voor promotionele acties.
 • Gemeente en OCMW Dentergem ziet toe op de correctheid van deze gegevens en neemt contact op met de desbetreffende burgers om te controleren of deze gegevens nog kloppen.
 • De burger kan deze gegevens op elk moment inkijken (zie ook: 2. Inkijken en aanpassen persoonsgegevens).
 • Indien een burger vertrekt bij Gemeente en OCMW Dentergem worden deze gegevens maximaal 7 jaar bewaard. Daarna verwijderen we deze volledig uit onze database.
 • Deze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via archief@dentergem.be, dan verwijderen wij deze informatie.
 • Deze gegevens worden in geen geval gedeeld met derden.

Gemeente en OCMW Dentergem bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de voornoemde categorieën van persoonsgegevens:

 • contactformulier: bewaring tot na behandeling van de vraag
 • nieuwsbrief: tot u aangeeft geen nieuwsbrief meer te willen ontvangen
 • sollicitatieformulier: naar aanleiding van vacature na afloop van de aanwervingsprocedure en voor spontane sollicitaties maximaal 3 jaar in sollicitantenbestand

2. Inkijken en aanpassen persoonsgegevens

U kunt bij ons een verzoek kunt indienen om u uw persoonsgegevens waarover wij beschikken naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een schriftelijk en getekend verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar archief@dentergem.beof per post naar Gemeente of OCMW Dentergem. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u bij een aanvraag per e-mail een kopie van uw identiteitskaart met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto en identiteitskaartnummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Gemeente en OCMW Dentergem willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de privacycommissie. https://www.privacycommission.be

3. Cookies

Gemeente en OCMW Dentergem gebruiken alleen technische en functionele cookies. Ook analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

4. In geval van een data breach

Indien er zich een data breach voordoet (situatie waarbij persoonsgegevens kwaadwillig worden vrijgegeven), doet Gemeente en OCMW Dentergem beroep op Black and White Company met als rol de verwerkingsverantwoordelijke die op hun beurt beroep doen op Combell - de verwerker.

Een data breach moet binnen de 72 uur na ontdekking/gewaarwording (niet het ontstaan van) doorgegeven worden aan de Privacy Commissie. Onze partner Black and White Company regelt dit met Combell die deze verantwoordelijkheid op zich neemt als verwerker.

Gemeente en OCMW Dentergem nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indrukheeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via archief@dentergem.be.

5. Vragen over ons privacybeleid?

We doen er voortdurend alles aan om te voldoen aan de nieuwe GDPR-wetgeving.

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

OCMW Dentergem

Kasteeldreef 1

8720 Dentergem

0032056 62 10 10

De Functionaris voor Gegevensbescherming is te bereiken via archief@dentergem.beZoeken
Sociaal Huis

Kasteeldreef 1
8720 Dentergem
T 056 62 10 10
F 056 61 49 88

OPENINGSUREN (met uitzondering van de zomermaanden)

BALIE - OPLAADTERMINAL :

MAANDAG :

08u30-12u00 & 13u30-16u30
DINSDAG :
08u30-12u00 & 13u30-17u30
WOENSDAG :
08u30-12u00 & 13u30-16u30
DONDERDAG :
08u30-12u00 & namiddag gesloten
VRIJDAG :
08u30-12u00 & 13u30-16u00

SOCIALE DIENST :

MAANDAG :
09u00-11u30 & 14u00-16u00
DINSDAG :
09u00-11u30 & 15u00-17u00
WOENSDAG :
09u00-11u30 & enkel na afspraak
DONDERDAG :
09u00-11u30 & enkel na afspraak
VRIJDAG :
09u00-11u30 & enkel na afspraak

Nieuwsbrief