Sociaal Huis - OCMW Dentergem

Personen Alarmsysteem

Print deze pagina

Wat

In uw woning wordt een alarmsysteem aangeschakeld op de telefooninstallatie. Een druk op de rode knop van het toestel of het zendertje, dat om de hals wordt gedragen, volstaat om 24u op 24u in contact te komen met de noodoproepcentrale. Zij verwittigt diegenen die hulp kan bieden.

Voor wie

Personen die wegens een slechte fysische of mentale toestand nood hebben aan een personenalarmsysteem en in Dentergem wonen, kunnen een aanvraag indienen.

Kostprijs

Het alarmsysteem wordt verhuurd aan € 18,00 per maand.
Er wordt een waarborg gevraagd van € 40,00 die wordt terugbetaald indien het toestel in goede staat teruggegeven wordt aan onze dienst.

Hoe dient u een aanvraag in tot het bekomen van een alarmsysteem

Aanvragen worden ingediend bij het O.C.M.W., Kasteeldreef 1, 8720 Dentergem. De maatschappelijk werker onderzoekt uw aanvraag en de Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist over de toekenning.

De installatie van het systeem bij u thuis wordt gratis door het O.C.M.W. verricht.

Contactpersoon : Didier Dujardyn - 056/62.10.15
Email : didier.dujardyn@ocmwdentergem.be

Reglement personenalarmsystemenZoeken
Sociaal Huis

Kasteeldreef 1
8720 Dentergem
T 056 62 10 10
F 056 61 49 88

OPENINGSUREN (met uitzondering van de zomermaanden)

BALIE - OPLAADTERMINAL :

MAANDAG :

08u30-12u00 & 13u30-16u30
DINSDAG :
08u30-12u00 & 13u30-17u30
WOENSDAG :
08u30-12u00 & 13u30-16u30
DONDERDAG :
08u30-12u00 & namiddag gesloten
VRIJDAG :
08u30-12u00 & 13u30-16u00

SOCIALE DIENST :

MAANDAG :
09u00-11u30 & 14u00-16u00
DINSDAG :
09u00-11u30 & 15u00-17u00
WOENSDAG :
09u00-11u30 & enkel na afspraak
DONDERDAG :
09u00-11u30 & enkel na afspraak
VRIJDAG :
09u00-11u30 & enkel na afspraak

Nieuwsbrief