Sociaal Huis - OCMW Dentergem

Missie en visie

Print deze pagina

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Missie:

De kernopdracht van IBO Scoebidoe is alle kinderen van het kleuter- en basisonderwijs in een gezellig, positief en ontspannen leefklimaat een creatieve begeleiding en een verantwoord en gevarieerd spelaanbod aan te bieden.

Pedagogische visie:

We willen geen verlengstuk zijn van de schooltijd, keuzevrijheid staat voorop. Kinderen vullen hun vrije tijd in volgens eigen interesses. Hieronder staat omschreven op basis van welke waarden we een optimaal pedagogisch klimaat aan de kinderen aanbieden:

Geen discriminatie: elk kind is welkom, zonder onderscheid van leeftijd of geslacht, van ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging, van ras of geaardheid en zonder onderscheid van de vermogenstoestand van de betrokkene. Elk kind wordt gelijkwaardig behandeld.

Warmte en geborgenheid: kinderen worden persoonlijk en informeel benaderd op een niet-schoolse manier. Zelf bepalen waarmee en met wie ze zullen spelen binnen het aangeboden aanbod hoort daarbij.

Ontwikkeling en zelfredzaamheid stimuleren: De kinderen worden niet bepamperd maar gestimuleerd in hun groei naar zelfstandigheid. Er is ruimte voor avontuurlijk en vuil spel in de aangepaste buitenruimte.

Inspraak en keuzevrijheid garanderen: Elk kind heeft recht op een eigen mening, die op een respectvolle manier kan geuit worden. Kinderparticipatie heeft een plaats binnen de werking.

Veiligheid en structuur: Het is belangrijk de kinderen op te vangen op een veilige, vertrouwde plek, in de buurt van bekende en bekwame volwassenen. Grensoverschrijdend gedrag wordt niet getolereerd. Onze infrastructuur is aangepast aan de regelgeving.

Elk kind is uniek: Er wordt voor ieder tijd en aandacht gemaakt. Ze zijn geen nummers. De groep is meer dan de som der delen. Elk kind is uniek. De individuele draagkracht van de kinderen wordt gerespecteerd.”

Visie op betrokkenheid en samenwerking met het gezin

Ouders vertrouwen ons hun grootste bezit, hun kinderen toe. Daarom is een goed contact van groot belang. Reeds van bij de eerste kennismaking wordt de opvangervaring van ouders en hun kind vorm gegeven.

Medewerkers en het gezin zijn partners in de opvoeding. De begeleider is expert in de opvang en de ouder kent zijn kind als de beste, wat de beide partijen complementair maakt.

Communicatie met de gezinnen is hierbij essentieel:

  • Informeren delen met gezinnen is de basis van een wederzijds vertrouwen en betrokkenheid bij de werking. Zo voelen ouders zich veilig om ook moeilijkere zaken bespreekbaar te maken. Zij hebben het recht op informatie over hun kind en over de wereld van Scoebidoe met het nodige respect voor hun privacy.
  • Informeren ontvangen van gezinnen is eveneens belangrijk. De werelden thuis en opvang (visie, ervaringen, verwachtingen, ...) worden voor zover mogelijk binnen de visie op elkaar afgestemd. Het maakt de werking tevens laagdrempelig en het verrijkt onze kijk op de eigen werking. We hechten veel belang aan ouder- en kinderparticipatie en halen hier waardevolle informatie uit.


Zoeken
Sociaal Huis

Kasteeldreef 1
8720 Dentergem
T 056 62 10 10
F 056 61 49 88

OPENINGSUREN (met uitzondering van de zomermaanden)

BALIE - OPLAADTERMINAL :

MAANDAG :

08u30-12u00 & 13u30-16u30
DINSDAG :
08u30-12u00 & 13u30-17u30
WOENSDAG :
08u30-12u00 & 13u30-16u30
DONDERDAG :
08u30-12u00 & namiddag gesloten
VRIJDAG :
08u30-12u00 & 13u30-16u00

SOCIALE DIENST :

MAANDAG :
09u00-11u30 & 14u00-16u00
DINSDAG :
09u00-11u30 & 15u00-17u00
WOENSDAG :
09u00-11u30 & enkel na afspraak
DONDERDAG :
09u00-11u30 & enkel na afspraak
VRIJDAG :
09u00-11u30 & enkel na afspraak

Nieuwsbrief