Sociaal Huis - OCMW Dentergem

IBO Scoebidoe

Print deze pagina

Initiatieven voor buitenschoolse opvang richten zich uitsluitend tot kinderen die naar de kleuterschool of de lagere school gaan. Er wordt opvang aangeboden voor en na de schooluren, op woensdagnamiddagen, schoolvrije dagen en op vakantiedagen.

De opvang gebeurt in lokalen die daarvoor speciaal zijn ingericht.

Wanneer een IBO erkend is door Kind en gezin weet je als ouder dat er gecontroleerd wordt of je kind in een veilige en pedagogische verantwoorde omgeving terechtkomt : de gebouwen en de inrichting, het personeel en de manier van werken beantwoorden aan bepaalde kwaliteitsvereisten.

De begeleiding bestaat uit gemotiveerde mensen met een gepaste opleiding en regelmatige vorming. Zij staan in voor de opvang van de kinderen en het uitwerken van spelen en activiteiten. Er is 1 begeleider per 14 kinderen. Meestal zijn er meerdere begeleiders per opvangmoment. Men probeert in de mate van het mogelijke vaste begeleiders in te zetten.

Kostprijs :

De prijs van opvang is wettelijke geregeld : er zijn minima en maxima bepaald waarbinnen de bijdrage die je als ouder betaalt moet vallen. Binnen die grenzen bepaalt het organiserend bestuur de ouderbijdrage.

Voor- en naschoolse opvang : € 0.90 per begonnen half uur

Schoolvrije dagen en vakantiedagen :

- € 10.00 per volledige dag (+6u)

- € 5.50 per halve dag (3u-6u)

- € 3.25 minder dan 3u

Opvang voor en na gemeentelijke activiteiten (sport, jeugd, cultuur,...) :

- € 0.90 met een max.bedrag van € 3.25 per begonnen half uur

Op woensdagnamiddag :

- € 0.90 met een max.bedrag van € 5.50 per begonnen half uur

 

Klachten :

Eventuele klachten kunt u steeds melden aan de hand van het klachtenmeldingsformulier.
Uw melding wordt binnen de maand beantwoord.

Contactpersoon :  
Enya De Larivière Tel 056/62.10.16
E-mail: enya.delariviere@ocmwdentergem.be - kinderopvang@ocmwdentergem.be

Wenst u een afspraak?
Dit kan zowel op het bureel als in de door jou gekozen opvanglocatie.

Maandag :        8:30 - 12:00 en van 13:30 - 17:00
Dinsdag :          8:30 - 12:00
Woensdag :                                     13:30 - 17:00
Donderdag :     8:30 - 12:00 en van 13:30 - 18:00
Vrijdag :            8:30 - 12:00 en van 13:30 - 15:00

 Zoeken
Login
Sociaal Huis

Kasteeldreef 1
8720 Dentergem
T 056 62 10 10
F 056 61 49 88

OPENINGSUREN (met uitzondering van de zomermaanden)

BALIE - OPLAADTERMINAL :

MAANDAG :

08u30-12u00 & 13u30-16u30
DINSDAG :
08u30-12u00 & 13u30-17u30
WOENSDAG :
08u30-12u00 & 13u30-16u30
DONDERDAG :
08u30-12u00 & namiddag gesloten
VRIJDAG :
08u30-12u00 & 13u30-16u00

SOCIALE DIENST :

MAANDAG :
09u00-11u30 & 14u00-16u00
DINSDAG :
09u00-11u30 & 15u00-17u00
WOENSDAG :
09u00-11u30 & enkel na afspraak
DONDERDAG :
09u00-11u30 & enkel na afspraak
VRIJDAG :
09u00-11u30 & enkel na afspraak

Nieuwsbrief