Sociaal Huis - OCMW Dentergem

Home

Print deze pagina

 

-> WENST U EEN GARAGE TE HUREN ?

Bent u op zoek naar een garage? Het OCMW Dentergem verhuurt 2 garages in de Kraaistraat te Wakken.
Kostprijs: € 45,00 / maand / garage.
Contactpersoon: Bernard Vanmeerhaeghe, adjunct-algemeen directeur
Tel. 056/62.10.18
E-mail: Bernard.vanmeerhaeghe@ocmwdentergem.be

 

-> INFO OVER WONEN => BEZOEK HET LOKET VAN DE WOONWINKEL IN HET SOCIAAL HUIS TE WAKKEN...

In elke gemeente waar de Woonwinkel Regio Tielt actief is, vind je een centraal info loket waar je terecht kan met al je vragen over wonen.

De Woonwinkel staat ten dienste van elke (toekomstige) inwoner van Dentergem, Meulebeke, Pittem, Ruiselede, Tielt en Wingene.

Je bent eigenaar van een pand in één van deze gemeenten, maar woont er niet? Ook eigenaars-verhuurders die buiten het werkingsgebied wonen en vragen hebben betreffende hun woning in de gemeente kunnen bij de Woonwinkel terecht.

Voor elke woonvraag zoeken we steeds naar een passend antwoord:

  1. Info en advies: premies, vragen huurwet, sociaal huren, kopen of lenen, …
  2. Hulp- en dienstverlening bij complexe(re) woonvragen: dringende (her)huisvesting, ernstige kwaliteitsproblemen, ...
  3. Gerichte doorverwijzing: dienst stedenbouw, Huurdersbond, Eigenaarssyndicaat, notaris, …

Heb je nog vragen? Aarzel niet en wend je tot de Woonwinkel in onze gemeente!

Vanaf heden is de Woonwinkel bereikbaar via het Sociaal Huis in de Kasteeldreef 1 te Wakken.

 

-> AANPASSING BEDRAGEN LEEFLOON MET INGANG VAN 01 JULI 2019?

De Ministerraad heeft op 26/05/2019 een beslissing genomen om ingevolge de toepassing van de sociale correctie op de taxshift de basisbedragen van het leefloon aan te passen voor categorie 1 en 2.

Met ingang van 01/07/2019 zijn de bedragen van het leefloon voor de categorie I en II opgetrokken tot :

Categorie I : samenwonende persoon         € 7.429,80 per jaar of € 619,15 per maand.

Categorie II : alleenstaande persoon       € 11.144,72 per jaar of € 928,73 per maand.

Categorie III : persoon die samenwoont     € 15.057,85 per jaar of € 1.254,82 per maand.
               
met een gezin te zijnen laste

 

 

-> WEEK VAN DE VRIJWILLIGER 2019

Onze vrijwilligers van de Mindermobielencentrale zetten zich dagelijks in om 60-plussers, personen met een beperking of personen in een sociale noodsituatie veilig naar hun bestemming te brengen. De vrijwilligers zorgen ervoor dat leden van de MMC alsnog kunnen deelnemen aan het alledaagse leven op een aangename manier door onder andere een bezoek te brengen aan een vriend, naar de supermarkt, kapsalon, de OKRA...

De Minder-Mobielen-Centrale biedt een oplossing aan senioren en personen met een beperking zodat zij alsnog zelf kunnen instaan om hun zaken te regelen en hierdoor niet dreigen in een sociaal isolement terecht te komen. Een vrijwillige chauffeur staat in voor het vervoer van personen met verplaatsingsmoeilijkheden, maar maken ook tijd vrij om een babbeltje te slaan en een ondersteunende arm te bieden indien nodig.

Wij namen onze vrijwilligers dit jaar mee naar een héérlijk bedankingsmoment. Op deze dag kon men kennis maken met de andere collega’s en ervaringen uitwisselen. De MMC telt momenteel acht vrijwilligers, goed voor 810 ritten en een afstand van 20.597 kilometer. Hiervoor onze oprecht dank vanuit het Sociaal Huis Wegwijs en wij hopen dat deze fijne en aangename samenwerking mag blijven duren.

Wij zoeken steeds actief naar nieuwe vrijwilligers die ons team kunnen versterken!
Kunt u zich enkele dagen per week vrijmaken? Bent u inwoner van Dentergem en wilt u mensen rondom u helpen?

Wie in het bezit is van een rijbewijs B en een eigen wagen en het hart op de juiste plaats heeft, kan steeds vrijblijvend contact opnemen met het OCMW Dentergem.

Contactpersoon : Dieter Baert, maatschappelijk werker.
Tel.: 056/62.10.17
E-mail : dieter.baert@ocmwdentergem.be

Volgorde foto’s (Sabine Lambrecht, Depover Roland, Vannieuwenhuyze Annie, Marie Minjauw, Demeurisse Siegfried, Dieter Baert (maatschappelijk werker, OCMW Dentergem), Rita Delmotte (Schepen van Welzijn), Marc Vansteenbrugge, Vanmeerhaeghe Bernard (Adjunct-algemeen directeur)

 

 


-> NIEUW OPENINGSUREN VOOR HET OCMW DENTERGEM MET INGANG VAN 01/01/2019 ! 

 

Met ingang van 01 januari 2019 worden de openingsuren als volgt gewijzigd :

OPENINGSUREN (met uitzondering van de zomermaanden)

BALIE - OPLAADTERMINAL :

MAANDAG :
08u30-12u00 & 13u30-16u30
DINSDAG :
08u30-12u00 & 13u30-17u30
WOENSDAG :
08u30-12u00 & 13u30-16u30
DONDERDAG :
08u30-12u00 & namiddag gesloten
VRIJDAG :
08u30-12u00 & 13u30-16u00


SOCIALE DIENST :

MAANDAG :
09u00-11u30 & 14u00-16u00
DINSDAG :
09u00-11u30 & 15u00-17u00
WOENSDAG :
09u00-11u30 & enkel na afspraak
DONDERDAG :
09u00-11u30 & enkel na afspraak
VRIJDAG :

09u00-11u30 & enkel na afspraak

 

-> AANPASSING TARIEVEN MAALTIJDEN MET INGANG VAN 01/01/2019 ! 

Met ingang van 01 januari 2019 worden de tarieven van de maaltijden als volgt aangepast :

Warme maaltijden :

Gewone maaltijd met soep                     €   6.45
Dieetmaaltijd zonder soep                    €   5.95
Grote maaltijd met soep                      €   7.15
Grote maaltijd zonder soep                   €   6.65
Extra soep                                   €   1.00


Koude schotel :
In vervanging van warme maaltijd 
zonder soep en dessert)                      €   6.65
    
Gekoelde maaltijden :    
Gewone maaltijd met soep (zonder dessert)    €   6.70
Gewone maaltijd zonder soep (zonder dessert) €   6.20
    
Isomo-doos                                   €  10.00-> KLUSJESDIENST WINTERNOODHULP

Personen met een handicap en senioren vanaf 75 jaar die in Dentergem wonen kunnen een beroep doen op onze klusjesdienst voor het ruimen van sneeuw in de onmiddellijke woonomgeving.  Het tarief is vastgesteld op € 5 per begonnen half uur.  Voldoet u niet aan de leeftijdsvoorwaarde, dan kan er toch winternoodhulp geboden worden volgens de voorwaarden en tariefbepaling van de algemene klusjesdienst.

Aanvragen :
OCMW Dentergem, Kasteeldreef 1, 8720 Dentergem. Tel.: 056/62.10.10
Email :
administratie@ocmwdentergem.be

 

-> VERHUIS BUREEL IBO SCOEBIDOE

Vanaf 3 september 2018 werd het IBO een volwaardige peiler in de dienst jeugd van het gemeentebestuur Dentergem. De nieuwe dienst werd ondergebracht in het Sociaal Huis Wegwijs, Kasteeldreef 1 te 8720 Wakken. De jeugddienst bestaat uit: Enya, Elien, Ward en Dorien. Enya en Ward zullen beiden een aantal IBO's coördineren.

Concreet betekent deze verhuis:
- Ouders van Oeselgem kunnen tot 8u30 het 4-uurtje binnenbrengen. Hierna kunnen we niet garanderen dat er iemand aanwezig is.
- Er kan nog steeds een afspraak gemaakt worden met een coördinator in het Sociaal huis of op één van de locaties van het IBO.
- Tijdens de speelpleinwerking zal er regelmatig iemand van de jeugddienst aanwezig zijn in Oeselgem en Markegem.

Contactgegevens:
Jeugddienst:
056/62.10.16
Email: jeugddienst@ocmwdentergem.be - kinderopvang@ocmwdentergem.be

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-> BEDRAGEN LEEFOON MET INGANG VAN 01/09/2018

De spilindex voor sociale uitkeringen werd overschreden. Daarom worden de bedragen die tot de federale regelgeving van het maatschappelijk welzijn behoren geïndexeerd met ingang van 01/09/2018:

Met ingang van 01/09/2018 worden de bedragen van het leefloon opgetrokken tot :

Categorie I   :    voor een samenwonende :   
                            € 7.284,12 per jaar of € 607,01 per maand

Categorie II  :    voor een alleenstaande :   
                            € 10.926,19 per jaar of  € 910,52 per maand     

Categorie III :   voor een persoon die samenwoont met een gezin ten zijnen laste :
                            € 15.057,85 per jaar of € 1.254,82 per maand

 

-> WEEK VAN DE VRIJWILLIGER 2018

Onze vrijwilligers van de Mindermobielencentrale zetten zich dagelijks in om 60-plussers, personen met een beperking of personen in een sociale noodsituatie veilig naar hun bestemming te brengen. Alle vrijwilligers, afkomstig uit groot Dentergem, zorgen ervoor dat leden van de MMC alsnog kunnen deelnemen aan het alledaagse leven op een aangename manier door onder andere een bezoek te brengen aan een vriend, kapsalon, de OKRA... Zij brengen ook vaak onze leden naar ziekenhuizen en specialisten.

Wij namen onze vrijwilligers in de week van de vrijwilliger mee naar een heerlijk bedankingsmoment. Op deze dag kon men kennis maken met de andere collega’s en ervaringen uitwisselen. De MMC telt momenteel elf vrijwilligers, goed voor 625 ritten en een afstand van 17.230 kilometer. Hiervoor onze oprecht dank vanuit het Sociaal Huis Wegwijs en wij hopen dat deze fijne en aangename samenwerking mag blijven duren.

Wij willen hierbij ook Greta Fack en onze asielbuddy’s, D’Hondt Jens, Dewulf An en Naessens Patricia nogmaals bedanken voor hun inzet in de mindermobielencentrale en de werking met asielzoekers. Wij wensen hen nog veel succes in alles wat ze doen of gaan doen. De asielbuddy werking werd stopgezet aangezien de instroom van asielzoekers fel verminderd is het afgelopen jaar.

(Van links naar rechts boven: Vannieuwenhuyze Annie, De Clercq Tom, Baert Dieter (verantwoordelijke MMC), De Smet Trees (OCMW voorzitter) - Van links naar rechts onder : Depover Roland, Bijls Jaak, Verdoodt Ines, Lambrecht Sabine, Vansteenbrugge Marc & Minjauw Marie Jeanne - Afwezig: Verzelen Cecile, Malfait Caroline & De Ketele Wim.

 

-> NIEUWE TARIEVEN IBO SCOEBIDOE MET INGANG VAN 01/07/2016

Vanaf vrijdag 01/07/2016 gelden de volgende tarieven voor de voor- en naschoolse opvang :

Voor- en naschoolse opvang :
€ 0.90 per begonnen half uur


Schoolvrije dagen en vakantiedagen :

- € 10.00 per volledige dag (+6u)
- € 5.50 per halve dag (3u-6u)
- € 3.25 minder dan 3u

Opvang voor en na gemeentelijke activiteiten (sport, jeugd, cultuur,...) :
- € 0.90 per begonnen half uur, met een max.bedrag van € 3.25

Op woensdagnamiddag :
- € 0.90 per begonnen half uur, met een max.bedrag van € 5.50

Gebruikers met financiële moeilijkheden worden aanbevolen om contact te nemen met de sociale dienst van OCMW Dentergem tot het bekomen van een sociaal tarief en/of afbetalingsplan.

Na sluitingstijd wordt een boete van € 5.00 aangerekend. Dit om misbruiken te voorkomen.

 

 

 

 

 

 

Zoeken
Sociaal Huis

Kasteeldreef 1
8720 Dentergem
T 056 62 10 10
F 056 61 49 88

OPENINGSUREN (met uitzondering van de zomermaanden)

BALIE - OPLAADTERMINAL :

MAANDAG :

08u30-12u00 & 13u30-16u30
DINSDAG :
08u30-12u00 & 13u30-17u30
WOENSDAG :
08u30-12u00 & 13u30-16u30
DONDERDAG :
08u30-12u00 & namiddag gesloten
VRIJDAG :
08u30-12u00 & 13u30-16u00

SOCIALE DIENST :

MAANDAG :
09u00-11u30 & 14u00-16u00
DINSDAG :
09u00-11u30 & 15u00-17u00
WOENSDAG :
09u00-11u30 & enkel na afspraak
DONDERDAG :
09u00-11u30 & enkel na afspraak
VRIJDAG :
09u00-11u30 & enkel na afspraak

Nieuwsbrief