Sociaal Huis - OCMW Dentergem

Leefloon

Print deze pagina

De wet op het bestaansminimum werd op 26 mei 2002 vervangen door de wet die het recht op maatschappelijke integratie regelt. Elke persoon heeft recht op maatschappelijke integratie. Dit recht kan bestaan uit een tewerkstelling en/of leefloon al dan niet gepaard gaande met een integratiecontract. Personen die jonger zijn dan 25 jaar hebben recht op een passende tewerkstelling of een integratiecontract dat binnen een bepaalde periode leidt naar een arbeidsovereenkomst en dit binnen de 3 maanden vanaf de datum van aanvraag. Tijdens deze periode hebben zij recht op leefloon.

 

Er zijn drie categorieën:

Categorie I   :    voor een samenwonende :   
                            € 8.578,37 per jaar of € 714,86 per maand.

Categorie II  :    voor een alleenstaande :   
                            € 12.867,57 per jaar of € 1.072,30 per maand. 

Categorie III :   voor een persoon die samenwoont met een gezin ten zijnen laste : 
                            € 17.389,83 per jaar of € 1.449,15 per maand

Deze bedragen zijn geldig vanaf 1 januari 2022.

Voorwaarden :

Om recht te hebben op maatschappelijke integratie moet men aan volgende voorwaarden voldoen:

  • zijn werkelijke verblijfplaats in België hebben
  • meerderjarig zijn of hiermee gelijkgesteld (minderjarigen met kinderlast of die zwanger zijn of die ontvoogd zijn door het huwelijk)
  • de nationaliteitsvereiste (Belg zijn, bepaalde EG-bewoners, vreemdelingen ingeschreven in het bevolkingsregister, staatslozen en erkende vluchtelingen);
  • ontoereikende bestaansmiddelen hebben en niet in staat zijn om deze door eigen inspanningen te verwerven;
  • blijk geven van werkbereidheid, tenzij dit om gezondheids- of billijkheidsredenen niet mogelijk is;
  • zijn rechten laten gelden op andere uitkeringen waarop men gerechtigd is.


Zoeken
Sociaal Huis

Kasteeldreef 1
8720 Dentergem
T 056 62 10 10
F 056 61 49 88

OPENINGSUREN (met uitzondering van de zomermaanden)

BALIE - OPLAADTERMINAL :

MAANDAG :

08u30-12u00 & 13u30-16u30
DINSDAG :
08u30-12u00 & 13u30-17u30
WOENSDAG :
08u30-12u00 & 13u30-16u30
DONDERDAG :
08u30-12u00 & namiddag gesloten
VRIJDAG :
08u30-12u00 & 13u30-16u00

SOCIALE DIENST :

MAANDAG :
09u00-11u30 & 14u00-16u00
DINSDAG :
09u00-11u30 & 15u00-17u00
WOENSDAG :
09u00-11u30 & enkel na afspraak
DONDERDAG :
09u00-11u30 & enkel na afspraak
VRIJDAG :
09u00-11u30 & enkel na afspraak

Nieuwsbrief