Sociaal Huis - OCMW Dentergem

Collectieve schuldbemiddeling

Print deze pagina

Iedere Belg die niet in staat is om zijn opeisbare of nog te vervallen schulden te betalen en voor zover hij niet kennelijk zijn onvermogen heeft bewerkstelligd, kan bij de rechter een verzoek indienen om een collectieve schuldenregeling te verkrijgen.
Bij een collectieve schuldenregeling stelt de schuldenaar, onder toezicht van de rechter, een minnelijke, zoniet gerechtelijke aanzuiveringsregeling voor aan zijn schuldeiser.
Deze regeling heeft tot doel de schulden van de betrokkenen te verminderen en hem en zijn gezin toch in staat te stellen een menswaardig leven te leiden. De maatschappelijk werker helpt u graag bij het opmaken van een verzoekschrift. Zoeken
Sociaal Huis

Kasteeldreef 1
8720 Dentergem
T 056 62 10 10
F 056 61 49 88

OPENINGSUREN (met uitzondering van de zomermaanden)

BALIE - OPLAADTERMINAL :

MAANDAG :

08u30-12u00 & 13u30-16u30
DINSDAG :
08u30-12u00 & 13u30-17u30
WOENSDAG :
08u30-12u00 & 13u30-16u30
DONDERDAG :
08u30-12u00 & namiddag gesloten
VRIJDAG :
08u30-12u00 & 13u30-16u00

SOCIALE DIENST :

MAANDAG :
09u00-11u30 & 14u00-16u00
DINSDAG :
09u00-11u30 & 15u00-17u00
WOENSDAG :
09u00-11u30 & enkel na afspraak
DONDERDAG :
09u00-11u30 & enkel na afspraak
VRIJDAG :
09u00-11u30 & enkel na afspraak

Nieuwsbrief