Sociaal Huis - OCMW Dentergem

Bejaardenwoningen

Print deze pagina

Voor wie?

De kandidaat huurder :

  • Moet op het moment van de aanvraag de leeftijd van 60 jaar bereikt hebben.
  • Moet voldoende zelfredzaam zijn : eventueel kan hij/zij beroep doen op de thuiszorgdiensten (bv. warme maaltijden, klusjesdienst)
  • Mag bebouwde of onbebouwde onroerende goederen bezitten in volle eigendom of vruchtgebruik maar het gezamenlijk kadastraal inkomen mag niet hoger zijn dan € 743,68.
  • Krijgt voorrang wanneer hij/zij zijn domicilie heeft of minimum één jaar had in de gemeente Dentergem.
  • Kandidaten van buiten de gemeente komen slechts in aanmerking als er geen aanvragers zijn uit onze gemeente.

Wat ?

Het O.C.M.W. beschikt over 11 bejaardenwoningen in het Nellekenshof te Dentergem.
Deze woningen zijn voorzien van het nodige comfort en bieden de mogelijkheid om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen.

Kostprijs ?

De maandelijkse huurprijs wordt bepaald door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn en wordt jaarlijks geïndexeerd. Overeenkomstig de huurovereenkomst is de huurder gehouden tot het betalen van een brandverzekering, de huurherstellingen, het gebruik van water, gas en elektriciteit.

Hoe dient u een aanvraag ?

Aanvragen moeten schriftelijk ingediend worden op het secretariaat van het O.C.M.W. , Kasteeldreef 1, 8720 Dentergem.
Er wordt een wachtlijst bijgehouden van de kandidaturen in volgorde van de datum van aanvraag.

Contactpersoon :
Vanmeerhaeghe Bernard
E-mail bernard.vanmeerhaeghe@ocmwdentergem.be

ReglementZoeken
Sociaal Huis

Kasteeldreef 1
8720 Dentergem
T 056 62 10 10
F 056 61 49 88

OPENINGSUREN (met uitzondering van de zomermaanden)

BALIE - OPLAADTERMINAL :

MAANDAG :

08u30-12u00 & 13u30-16u30
DINSDAG :
08u30-12u00 & 13u30-17u30
WOENSDAG :
08u30-12u00 & 13u30-16u30
DONDERDAG :
08u30-12u00 & namiddag gesloten
VRIJDAG :
08u30-12u00 & 13u30-16u00

SOCIALE DIENST :

MAANDAG :
09u00-11u30 & 14u00-16u00
DINSDAG :
09u00-11u30 & 15u00-17u00
WOENSDAG :
09u00-11u30 & enkel na afspraak
DONDERDAG :
09u00-11u30 & enkel na afspraak
VRIJDAG :
09u00-11u30 & enkel na afspraak

Nieuwsbrief